Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

szkolenia@projectzerowaste.pl
512 108 434

Szkolenia 2020-02-10T12:28:53+00:00

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE SZKOLEŃ:

SZKOLENIE: ZMIANY W REJESTRZE BDO

3 marca 2020 rok | WARSZAWA | od 1.01.2020 roku wchodzą w życie nowe obowiązki dla podmiotów wpisanych do rejestru BDO. Między innymi rejestracja, sprawozdawczość czy też prowadzenie ewidencji odpadów będzie odbywało się tylko w formie elektronicznej. Już dziś zapraszamy na szkolenie które pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę o nowe przepisy i zasady…

OPŁATA PRODUKTOWA – OPŁATA PRODUKTOWA – SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ ROZLICZENIE ROKU 2019

10 marca 2020 rok | WARSZAWA | Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od tego roku obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! …

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBIZE I F-GAZY

11 marca 2020 rok | WARSZAWA | Na szkoleniu dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość! Czy już wiesz jak je zrealizować?…

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W GOSPODARCE ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PRZYGOTOWANIE DO ROZLICZENIA ROKU 2019

12 marca 2020 rok | WARSZAWA | Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….