Historia 2023-05-25T08:45:50+00:00

Project Zero Waste Sp. z o.o. – historia firmy

Geneza

Firma Project Zero Waste Sp. z o.o. powstała z przekształcenia, działającej już od 1996 roku firmy M&M Consulting. Od 2003 roku działania firmy zostały nakierunkowane na doradztwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym logistyki odzysku, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W kolejnych latach spektrum świadczonych firmę usług stale rosło – do oferty wprowadzone zostały m.in. audyty weryfikujące poprawność zarządzania ochroną środowiska w firmach czy przygotowanie dokumentacji i sprawozdań związanych z gospodarką odpadami oraz opłatami za korzystanie ze środowiska. Wraz z rozwojem krajowego ,,prawa środowiskowego’’ oraz zaostrzających się przepisów z tego zakresu, poszerzaliśmy także swoją ofertę, odpowiadając dzięki temu na narastające potrzeby przedsiębiorców, niezależnie od branży.
Właściciel firmy, Jarosław Michniewski podkreśla, że powodem powstania M&M Consulting była właśnie potrzeba informowania i pomocy przedsiębiorcom w obszarze ochrony środowiska i przepisów z nią związanych. W początkowym okresie działalności większość firm nie uświadamiała sobie ciążących na niej obowiązków, a naszą rolą od początku było właśnie ich edukowanie i wsparcie w tym zakresie.

Wydawnictwo

W kolejnych latach prosperity, zarządzający firmą zdecydowali się na rozpoczęcie działalności wydawniczej. W ten sposób powstało czasopismo ,,Logistyka Odzysku’’, będące pierwszym tego typu periodykiem w Europie. W czasopiśmie ukazywane było popularno-naukowe podejście w kwestii zrównoważonego rozwoju. Adresatami ,,Logistyki Odzysku’’ byli przedsiębiorcy pragnący realizować skuteczną gospodarkę odpadami, podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, firmy chcące aktywnie wdrażać zasadę zrównoważonego rozwoju w swej działalności, a także pracownicy naukowi i studenci. Czasopismo, jako nieliczny z periodyków niewydawanych przez ośrodek naukowy, zyskało miano czasopisma naukowego i znalazło się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo posiadało Międzynarodową Radę Naukową. Autorami artykułów do czasopisma byli doświadczeni znawcy branży logistycznej i ekologicznej oraz praktycy, którzy swoją działalnością wyróżniają się na rynku. Drugim ,,dzieckiem’’ wydawnictwa był kwartalnik edukacji ekologicznej ,,MiniLO&Aniela’’. Był to kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; wydawany od kwietnia 2013 r. Tematyka czasopisma związana była ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem jaki przyświecał redakcji było kształtowanie postaw ekologicznych, tak, aby nauczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego i jednocześnie nie jest obciążeniem finansowym dla budżetów gospodarstw domowych. W każdym numerze nie brakuje gier, rebusów, dowcipów i komiksów, a także licznych konkursów. Młodzież znajdowała ciekawe artykuły poświęcone zagadnieniom ekologicznym. Na bazie materiałów publikowanych w czasopiśmie nauczyciele przygotowywali kreatywne zajęcia ekologiczne, a rodzice uczyli się tłumaczyć ważne ekologiczne problemy w przystępnej dla dzieci formie. Wśród czasopism znalazło się także takie skierowane do obywateli dojrzałych – ,,SeniorLO50+’’, wskazujące m.in.. jak żyć zgodnie z naturą, z poszanowaniem środowiska oraz ze świadomością, że patrzą i biorą z nas przykład następne pokolenia. Wydając trzy periodyki, skierowane do różnych grup wiekowych M&M Consulting zasięgiem swoich działań edukacyjnych starało objąć się całe społeczeństwo.

Pewnym krokiem w przyszłość

Pomimo wielu zawirowań w branży ochrony środowiska Project Zero Waste Sp. z o.o. jest jedną z tych firm, których przyszłość rysuje się stabilnie i klarownie. W obliczu wielu znaczących zmian w polskim prawodawstwie, firma stale umacniała swoją pozycję w branży, a ilość klientów, którym udało się pomóc systematycznie rośnie. Misja firmy, odpowiednio określony cel i precyzyjna strategia pozwalają ciągle się rozwijać, zgodnie z japońską koncepcją Kaizen, którą od początku istnienia kierują się decydenci Project Zero Waste Sp. z o.o.