AUDYT ŚRODOWISKOWY Project Zero Waste 2024-06-04T10:59:31+00:00

AUDYT ŚRODOWISKOWY

Oferujemy Państwu kompleksowy audyt środowiskowy, czyli przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach.

W ramach audytu weryfikujemy również czy poprawnie realizują Państwo swoje obowiązki wynikające z innych przepisów dotyczących ochrony środowiska:

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, m.in. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Zredukuj ryzyko kar związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska.

Zakres audytu:

BDO:

 • weryfikacja poprawności wpisu w bazie BDO,
 • weryfikacja wniesionych opłat rocznych BDO,
 • sprawdzimy poprawność zamieszczania numeru BDO na dokumentach.

Odpady:

 • klasyfikacja odpadów,
 • ewidencja odpadów,
 • wymagane zgody na wytwarzanie odpadów,
 • gospodarowanie odpadami,
 • sprawozdawczość w zakresie odpadów w wymaganych prawem okresach czasu,
 • zweryfikujemy realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • określimy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi,
 • sprawdzimy, czy prowadzona jest ewidencja odpadów i czy prowadzona jest prawidłowo,
 • zweryfikujemy, czy odpady zostały właściwie zaklasyfikowane,
 • podpowiemy, jak zminimalizować koszty związane z gospodarką odpadami,
 • doradzimy, jak prowadzić sprawozdawczość w zakresie odpadów,
 • powiemy, jak przygotować się do zmian w prawie dotyczącym gospodarki odpadami.

Opłata produktowa i opakowania:

 • realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • sprawozdawczość dotycząca wprowadzanych opakowań na produktach w wymaganych prawem okresach czasu,
 • sprawozdawczość dotycząca wytwarzanych, przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę opakowań w wymaganych prawem okresach czasu,
 • sprawozdawczość w zakresie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w wymaganych prawem okresach czasu,
 • realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach,
 • sprawdzimy czy właściwie określono opakowania obciążone obowiązkiem ustawy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska:

 • wymagane zgody dotyczące aspektów korzystania ze środowiska,
 • sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w wymaganych prawem okresach czasu,
 • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • określimy czy dany rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska,
 • powiemy jak wyliczyć opłaty środowiskowe i wypełnić sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Produkty, w tym SUP:

 • ewidencja produktów (opon, olejów, preparatów smarowych),
 • realizacja obowiązku recyklingu produktów,
 • poprawność składanej sprawozdawczości dotyczącej produktów w wymaganych prawem okresach czasu,
 • ewidencja produktów podlegających dyrektywie SUP,
 • weryfikacja opłat producenckiej i konsumenckiej w zakresie produktów SUP,
 • poprawność składanej sprawozdawczości dotyczącej produktów SUP w wymaganych prawem okresach czasu.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • klasyfikacja numeru i nazwy grupy wprowadzanego sprzętu,
 • obowiązki związane z zabezpieczeniem finansowym,
 • ewidencja sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • realizacja obowiązku odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • sprawozdawczość dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wymaganych prawem okresach czasu.

Baterie i akumulatory:

 • ewidencja baterii i akumulatorów,
 • weryfikacja kategorii wprowadzanych baterii i akumulatorów,
 • realizowanie obowiązku zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania baterii i akumulatorów,
 • realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem baterii i akumulatorów,
 • sprawozdawczość dotycząca baterii i akumulatorów w wymaganych prawem okresach czasu.

Sprawdź w jakim zakresie Twoja firma wpływa na środowisko, jakie wiążę się z tym obowiązki oraz koszty, poznaj mające zastosowanie w Twojej działalności wymagania prawne związane z ochroną środowiska.

Koszty:

Audyt jest usługą dostosowaną do Państwa wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. Przygotowanie oferty usługi wymaga udzielenia odpowiedzi reprezentanta Państwa przedsiębiorstwa na temat profilu działalności. W tym celu prosimy o kontakt.

Termin i miejsce:

Termin ustalany jest indywidualnie. Audyt odbywa się w Państwa firmie.

W celu otrzymania szczegółowych informacji lub zamówienia audytu, prosimy o kontakt:

 

Adam Dudek – Specjalista ds. Handlowych, tel.: 690 386 595, e-mail: adam.dudek@projectzerowaste.pl

Mateusz Sierakowski – Specjalista ds. Handlowych, tel.: 690 383 417, e-mail: mateusz.sierakowski@projectzerowaste.pl

Patryk Olbryś – Specjalista ds. Handlowych, tel.: 571 020 552, e-mail: patryk.olbrys@projectzerowaste.pl