SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I RAPORTOWANIE DO KOBiZE – rozliczenie roku 2023 Project Zero Waste 2024-06-28T08:57:17+00:00

SZKOLENIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I RAPORTOWANIE DO KOBiZE

Termin: 26.09.2024 r., godz. 9:00-14:00

Szkolenie formie online, na platformie ClickMeeting

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Zapis elektroniczny: https://projectzerowaste.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-firm/

Zobacz: harmonogram szkolenia

Kolejne terminy szkolenia: 08.10.2024 r.

Kontakt: 519 184 376, 22 27 58 819, lub szkolenia@projectzerowaste.pl

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z F-GAZAMI I SZWO – NOWOŚĆ OD 2016 ROKU!
CZY JUŻ WIESZ JAK JE ZREALIZOWAĆ?

Szkolenie dedykowane jest m.in. podmiotom, które:

 • użytkują samochody, maszyny robocze, pojazdy szynowe, ciągniki rolnicze, wózki widłowe,
 • korzystają z klimatyzacji,
 • korzystają z kotłowni i agregatów prądotwórczych,
 • używają pieców piekarniczych lub cukierniczych,
 • dokonują przeładunku paliw (np. stacje paliw),
 • zajmują się spawaniem, lakierowaniem samochodów, klejeniem, malowaniem,
 • zajmują się chowem lub hodowlą zwierząt,
 • dokonują poboru wód z własnego ujęcia,
 • wprowadzają ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone bezpośrednio do wód lub do ziemi,
 • posiadają parkingi, place o trwałej nawierzchni, zanieczyszczonej z których odprowadzają wody roztopowe i opadowe systemami kanalizacyjnymi,
 • zajmują się chowem lub hodowlą ryb,
 • zarządzają składowiskami odpadów,
 • magazynują odpady,
 • posiadają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej i rozdzielnice wysokiego napięcia lub serwisują, importują, eksportują, produkują tego typu urządzenia.

 

Cel szkolenia:

Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i raportowania do KOBiZE. Zapoznanie z najnowszymi przepisami dotyczącymi zagadnienia F-GAZÓW oraz SZWO. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, F-GAZÓW i SZWO oraz raportowania do KOBiZE.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników.
Szkolenie obejmuje analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym. Za cel stawiamy sobie budowanie powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami uczestników szkolenia.

Korzyści dla uczestników:

 • uporządkowanie i zdobycie nowej wiedzy dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, raportowania do KOBiZE, SZWO i F-GAZÓW,
 • upewnienie się o prawidłowości realizowanych obowiązków,
 • możliwość skonsultowania i znalezienia rozwiązania realnych problemów w realizacji obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, F-GAZAMI oraz SZWO oraz raportowaniem do KOBiZE w swojej firmie,
 • pozyskanie umiejętności wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, wypełnienia wykazów, założenia konta i raportowania do KOBiZE oraz wiedzy na temat obowiązków związanych z F-GAZAMI oraz SZWO.

Podczas szkolenia omówimy:

Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz przedsiębiorca zagraniczny (według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu, hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • jednostki organizacyjne nie będącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje,
 • osoby fizyczne nie będące podmiotem gospodarczym, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Kto podlega sprawozdawczości do KOBiZE:

 • wprowadzający do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje,
 • podmiot korzystający ze środowiska w zakresie emisji do powietrza,
 • podmiot posiadający środki transportu,
 • podmiot posiadający instalacje emitujące do powietrza.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią naszego przedstawiciela na temat sprawozdawczości do KOBiZE:

Kto podlega przepisom dotyczącym F-GAZÓW i SZWO?

 • operatorzy urządzeń i systemów – stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej i rozdzielnic wysokiego napięcia, np. sklepy dysponujące regałami chłodniczymi, zakłady przetwórstwa spożywczego, sadownicy czy rolnicy przechowujący np. jabłka w komorach chłodniczych,
 • bezpośredni użytkownicy, właściciele oraz klienci firm serwisowych, a także firmy serwisowe i wykonawcze ww. urządzeń i systemów,
 • importerzy/ eksporterzy SZWO, FGC i produktów, urządzeń i systemów ppoż, gaśnic lub systemów klimatyzacji,w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub F-gazy,
 • firmy stosujące SZWO lub F-gazy w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • firmy prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie SZWO lub F-gazów.

Co podlega obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym:

Korzystanie ze środowiska w zakresie:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowania odpadów.

Raportowanie do KOBiZE w zakresie emisji do powietrza.
Obowiązki wynikające z stosowania, produkcji, importowania, eksportowania i serwisowania urządzeń zawierających F-GAZY i SZWO.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:

 • wzory naliczania opłat,
 • ryczałtowy sposób naliczania opłat,
 • naliczanie opłat zaległych (system półroczny, system roczny).

Przedłożenie wykazu zawierającego dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych danych:

 • wzory wykazów,
 • stawki opłat,
 • terminy składania wykazów.

Wniesienie należnych opłat:

 • opłaty podwyższone,
 • zwolnienia.

Raportowanie do KOBiZE:

 • wypełnienie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie,
 • wprowadzenie raportu do Krajowej Bazy,
 • wysłanie raportu.

Na szkoleniu prześledzimy krok po kroku proces wypełniania Formularza Rejestracyjnego, jego aktywacji i wygenerowania Wniosku.

Prowadzący zaloguje się na konto w Krajowej Bazie i bezpośrednio pokaże wprowadzenie danych i informacji.
Dowiedzą się Państwo także, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta.

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz.881):

 • podstawy i definicje prawne,
 • Jakie urządzenia zawierają SZWO i F-gazy?
 • wymagana dokumentacja,
 • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
 • certyfikaty dla przedsiębiorcy/personelu,
 • Baza Danych Sprawozdań o SZWO i F-gazach,
 • sankcje karne.

Dowiesz się:

 • Jakie obowiązki ciążą na operatorach a jakie na serwisantach?
 • Jak zrealizować obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej?
 • Czym jest Karta urządzenia?
 • Jakie certyfikaty musi posiadać personel, a jaki przedsiębiorca?
 • Jakie uprawnienia powinien posiadać serwisant?
 • Co zawiera sprawozdanie w zakresie SZWO i F-gazów? Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy?
 • Jak założyć kartę urządzenia zawierającego SZWO lub F-gazy?
 • Jakie sankcje karne przewidziano za nierealizowanie obowiązków?

Ponadto:

 • najnowsze przepisy, ustawy, rozporządzenia, interpretacje,
 • najczęstsze błędy w sprawozdawczości i raportowaniu.

Dodatkowe atuty szkolenia:

 • Formuła online nie wymaga poświęcania czasu na dojazdy.
 • Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Tygodniowy termin konsultacji z prowadzącym, w przypadku pojawienia się pytań po szkoleniu,
 • Gadżety oraz prezenty od organizatora.

Cena

1 szkolenie – 735 zł netto

2 szkolenia – 1 320 zł netto

3 szkolenia – 1 870 zł netto

4 szkolenia – 2 350 zł netto

5 szkoleń – 2 700 zł netto

 

Zgłoszenia

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zachęcamy do wpisania swoich problemów – to niepowtarzalna okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości i rozwiązać problemy z raportowaniem do KOBiZE w Państwa firmie.

Po dotarciu do nas formularza zgłoszeniowego, otrzymają Państwo fakturę proforma, po opłaceniu której przesłana zostanie faktura VAT.

Link do szkolenia przesyłamy dzień przed szkoleniem, do godziny 14:00.

Szkolenie odbywa się na platformie ClickMeeting (niewymagane jest posiadanie aplikacji – link przekierowuje do strony internetowej).

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt e-mailowy: szkolenia@projectzerowaste,pl lub telefoniczny: 519 184 376

Więcej informacji

Tel: 519 184 376; 22 27 58 819

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl