Szkolenia – online 2024-05-21T08:42:45+00:00

SZKOLENIA ONLINE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W RAMACH KURSÓW ONLINE OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA

SZKOLENIE 1

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBiZE – kurs podstawowy

W trakcie szkolenia przekazana zostanie podstawowa wiedza na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i raportowania do KOBiZE. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do KOBiZE.

Całe szkolenie zostało podzielone na 6 części:

Część I – Podstawa prawna

Część II – Najważniejsze pojęcia

Część III – Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Wyliczenie oraz wysokość opłat
 • Terminy składania sprawozdania i wnoszenia opłaty
 • Wzory sprawozdania
 • Opłaty podwyższone

Część IV – Prawo Ochrony Środowiska

 • Zgłaszanie instalacji niewymagającej pozwolenia
 • Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie?

Część V – Odpowiedzialność administracyjna

 • Administracyjne kary pieniężne
 • Odpowiedzialność karna

Część VI – Raportowanie do KOBiZE

 • Obowiązek sprawozdawczy do KOBiZE
 • Termin złożenia raportu
 • Co obejmuje raport?

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

SZKOLENIE 2

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI -kurs podstawowy

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Szkolenie podzielone jest na 5 części:

Część I – Podstawy prawne

 • Założenia dyrektywy opakowaniowej
 • Założenia ustawy o gospodarce opakowaniowej

Część II – Definicje

 • Przykłady opakowań
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Środki niebezpieczne

Część III – Obowiązki wprowadzającego i rejestr BDO

 • Obowiązki wprowadzającego opakowania
 • Wprowadzający produkty w opakowaniach
 • Wpis do BDO
 • Wprowadzenie do obrotu

Część IV – Realizacja obowiązków wynikających z ustawy

 • Ewidencja opakowań
 • Odzysk oraz recykling opakowań
 • Publiczne kampanie edukacyjne

Część V – Opłaty i sprawozdania

 • Opłata produktowa
 • Opłata recyklingowa
 • Sprawozdanie roczne

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

SZKOLENIE 3

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE – kurs podstawowy

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

Szkolenie składa się z 5 części:

CZĘŚĆ I

 • Podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

CZĘŚĆ II

 • Podstawowe pojęcia – definicje stosowane w gospodarce odpadami

CZĘŚĆ III

 • Podstawowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami

CZĘŚĆ IV

 • Ewidencja odpadów

CZEŚĆ V

 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

CZĘŚĆ VI

 • Podstawowe sankcje prawne w gospodarce odpadami

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

SZKOLENIE 4

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) – kurs podstawowy

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu rejestru BDO. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących obowiązku wpisu do rejestru. Wyjaśnienie zawiłości przepisów odnośnie m. in.: zamieszczanie numeru BDO na dokumentach, logowania do systemu oraz wpłacania opłaty rocznej. Ponadto – podstawowe informacje na temat prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO.

Szkolenie składa się z 8 części:

Część I – podstawowe informacje

 • Podstawy prawne i korzyści z funkcjonowania BDO
 • Moduły bazy BDO
 • Zakres rejestracji BDO

Część II – część rejestrowa

 • Możliwość wyszukiwania firm
 • Budowa części rejestrowej
 • Weryfikacja poprawności wpisu

Część III – dostęp do BDO

 • Użytkownicy w BDO i logowanie
 • Stosowanie numeru rejestrowego
 • Opłata rejestrowa i roczna

Część IV – składanie wniosków

 • Wniosek rejestracyjny
 • Wniosek aktualizacyjny oraz o wykreślenie

Część V – moduł ewidencyjny

 • Karty przekazania odpadów
 • Karty ewidencji odpadów

Część VI – moduł sprawozdawczy

 • Sprawozdawczość o produktach
 • Sprawozdawczość o odpadach

CZĘŚĆ VII – obowiązki w praktyce i sankcje

 • Codzienne problemy
 • Możliwość realizacji obowiązków – zarządzanie BDO
 • Możliwość realizacji obowiązków – sprawozdawczość

CZĘŚĆ VIII – umowa na zarządzanie rejestrem BDO

 • Przekaż swój problem profesjonalistom

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

Korzyści

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • uporządkowanie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy;
 • kurs jest prowadzony przez audytorów środowiskowych w związku z czym omawiane zagadnienia opierają się o przykłady „z życia wzięte” najczęściej popełnianych błędów w polskich przedsiębiorstwach;
 • umiejętność budowania powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami swojej firmy;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji

Tel: 22 27 58 833, 690 386 267

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl