O nas Project Zero Waste 2024-05-16T08:27:07+00:00

Project Zero Waste – Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Firma Project Zero Waste Sp. z o.o. powstała z przekształcenia M&M Consulting. Od 1996 roku tworzy ją dynamiczny zespół specjalistów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i logistyki, w tym logistyki odzysku. Cechami wyróżniającymi są: jakość usług, terminowość ich wykonania, znajomość przepisów prawa, skrupulatność w ich stosowaniu. Można nas spotkać na: targach, konferencjach, wydarzeniach z branży logistycznej i ochrony środowiska.

Firma Project Zero Waste Sp. z o.o. oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności: przygotowywanie sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, przygotowywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami, pomoc w uregulowaniu stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami, przygotowywanie sprawozdań OPAK, OŚ-OP1, raportowanie do KOBiZE, bieżące informowanie na temat obowiązków i przepisów.

ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław

Siedziba biura: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa

NIP: 895-221-38-65, REGON 385230782

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000822099

Kapitał zakładowy: 60 000 PLN, wpłacony w całości

fot. Piotr Kowalski