NOWE OBOWIĄZKI I OPŁATY W GOSPODARCE OPAKOWANIAMI❗ (ROP – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta oraz SUP – Single Use Plastic) 2022-11-24T12:53:58+00:00

NOWE OBOWIĄZKI I OPŁATY W GOSPODARCE OPAKOWANIAMI❗ (ROP – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta oraz SUP – Single Use Plastic).

Termin: 08.12.2022 r.

Godziny: 9:00 – 14:00

Szkolenie w formie on-line, na platformie ClickMeeting
Zgłoszenia poprzez tradycyjny formularz lub elektroniczny formularz

Kontakt: tel.: 22 27 58 833, 690 386 267 lub e-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl

Koszt udziału w szkoleniu w formie online dla Klientów Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A.: 499 PLN netto

Koszt udziału w szkoleniu w formie online dla pozostałych: 735 PLN netto

 

Cel szkolenia:

Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat projektowanych zmian przepisów z zakresu jednorazowych tworzyw sztucznych. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących nowych obowiązków. Wyjaśnienie zawiłości przepisów odnośnie m.in.: różnych typów obowiązków przewidzianych dla różnego typu produktów i/lub opakowań. Przekazanie aktualnej wiedzy o stanie prac legislacyjnych i wejściu w życie przepisów. Ponadto, przekazanie podstawowych informacji na temat nowelizacji przepisów powiązanych z SUP: projekt nowelizacji dot. ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) i wprowadzenie plastic tax.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, analizę przypadków, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Adresatami szkolenia są między innymi:

 • specjaliści ds. ochrony środowiska w firmach, które gospodarują produktami i/lub opakowaniami z tworzyw sztucznych,
 • przedsiębiorcy, którzy chcą dowiedzieć się czy będą podlegali pod nowe obowiązki,
 • osoby prowadzące ewidencję opakowań, produktów, odpadów.

Korzyści:

 • poznanie najnowszych projektów zmian przepisów dot. jednorazowych tworzyw sztucznych,
 • możliwość dostosowania działalności firmy do planowanych zmian,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Doświadczenie:

 • szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków, wykonujących na co dzień audyty środowiskowe polskich przedsiębiorstw, w zakresie m.in. opakowań, produktów i odpadów.

Ramowy program szkolenia:

ROP (ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA)

 1. Podstawa prawna przepisów ROP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. i jej implementacja do prawa polskiego poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.
 2. Kogo dotyczą przepisy ROP.
 3. Przegląd najważniejszych zmian przewidzianych projektem:
  • rozdzielenie strumienia opakowań i odpadów opakowaniowych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych,
  • ustanowienie opłaty opakowaniowej,
  • ustanowienie i rozliczanie obowiązków z organizacją odpowiedzialności producentów,
  • nowe uprawnienia i obowiązki Urzędów Marszałkowskich, Instytutu Ochrony Środowiska i Ministerstwa,
  • nowe obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
  • autoryzowany przedstawiciel.
 4. Kary, sankcje i wejście w życie przepisów.

SUP (SINGLE USE PLASTICS)

 1. Podstawa prawna przepisów SUP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
 2. Kogo dotyczą przepisy SUP.

PODSUMOWANIE

 1. Rozróżnienie opłat: produktowa, recyklingowa, opakowaniowa, coroczna, edukacyjna.
 2. Pytania.