Strona główna 2024-05-21T07:40:16+00:00

KONSULTING ŚRODOWISKOWY Z ZERO WASTE

DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Konsulting środowiskowy to profesjonalna usługa doradcza kierowana do podmiotów z różnych branż, prowadzących działalność oddziałującą na środowisko, skupiająca się na zagadnieniach związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. W głównej mierze sprowadza się do udzielania pomocy przedsiębiorstwom przy identyfikacji ewentualnych zagrożeń, opracowaniu wymaganej dokumentacji i uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń środowiskowych, jak również przekazywaniu zgodnych ze standardami wskazówek, regulujących działania związane z gospodarowaniem odpadami.

Od 2003 roku nasze działania ukierunkowane zostały na zagadnienia dotyczące doradztwa w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym logistyki odzysku, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dodatkowo, oferujemy przygotowanie sprawozdań związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz gospodarką odpadami, przygotowujemy sprawozdania OPAK i OŚ-OP1 oraz raportujemy do KOBiZE. Zapewniamy również bieżące informowanie na temat obowiązujących przepisów i obowiązków.

Jesteśmy jednocześnie organizatorem szkoleń dotyczących zagadnień praktycznych i teoretycznych z zakresu przepisów w ochronie środowiska.

Dlaczego warto korzystać z usług konsultingu środowiskowego?

Przepisy dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska są rozbudowane (system tworzy kilka ustaw i innych aktów prawnych), a ich interpretacja nie należy do najprostszych zadań. Realizacja inwestycji budzi wątpliwości ze względu na poziom skomplikowania narzuconych procedur. Dodatkowe utrudnienie to fakt, że akty normatywne regulujące charakteryzowaną tematykę często są nowelizowane, zatem poszczególne normy prawne cyklicznie się zmieniają. Konieczne jest zatem trzymanie ręki na pulsie i śledzenie na bieżąco przekształceń w prawie. W końcu chyba nikt nie chce popełnić błędu, czy też zapomnieć o obowiązkach, z których musi się wywiązać, a tym samym narazić się na przewidziane prawem, przykre konsekwencje, takie jak chociażby kary finansowe.

W związku z tym, w celu prawidłowego rozumienia oraz poprawnego stosowania tych zasad, niezbędne okazuje się postawienie na procesjonalną firmę świadczącą usługi z zakresu konsultingu środowiskowego. Oferowana usługa realizowana jest przez doradców łączących teorię z praktyką, czyli wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów, dysponujących rozległą i stale aktualizowaną wiedzą na temat ochrony środowiska. Już teraz skorzystaj z pomocy profesjonalistów, wybierając nasz konsulting środowiskowy.

Zapraszamy do konsultacji – postaw na kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony środowiska oferowane przez specjalistów w swoich fachu i prowadź swój biznes w sposób odpowiedzialny!