Doradztwo Środowiskowe 2023-11-23T06:52:03+00:00

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

Przepisy w zakresie ochrony środowiska ulegają częstym zmianom. Ciężko być ze wszystkim na bieżąco. Dlatego niezwykle łatwo popełnić błąd i narazić się na ryzyko kar.

Do kogo kierujemy ofertę doradztwa środowiskowego?

Nasza oferta, na którą składa się profesjonalne doradztwo środowiskowe, skierowana jest przede wszystkim do mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw zwracających uwagę na ekologię podczas osiągania wytyczonych celów biznesowych oraz pragnących postępować zgodnie z prawem. Na dobrą sprawę na tę usługę mogą postawić wszystkie organizacje, które na własną rękę realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, lecz w trakcie działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju napotkają jakieś problemy. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości podmioty te mają możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez wykwalifikowanych doradców. Kompleksowe doradztwo środowiskowe to doskonała okazja do uzyskania wiarygodnej odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji aktualnie obowiązującego prawa ochrony środowiska oraz wszelkich procedur związanych ze stosowaniem tych przepisów w praktyce.

Kompleksowa opieka nad Twoją firmą w zakresie ochrony środowiska obejmie między innymi:

Świadczymy rzetelne doradztwo środowiskowe, na które składa się kompleksowa opieka w postaci: audytów i spotkań weryfikacyjnych, przygotowywania wymaganej ustawami sprawozdawczości, wsparcia przy kontrolach realizowanych przez różne instytucje, pośrednictwa w kontaktach z organami administracyjnymi, zarządzania rejestrem BDO, bieżącego wsparcia ze strony specjalistów działu doradztwa środowiskowego, pomocy przy klasyfikacji i ewidencji odpadów i opakowań, gwarancji prawidłowego i terminowego rozliczenia obowiązków oraz informowania o zmianach w przepisach prawnych z ochrony środowiska.

Kto jest podmiotem korzystającym ze środowiska według ustawy?

Podmiot korzystający ze środowiska – legalna definicja tego pojęcia znajduje się w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a dokładniej w art. 3 tego aktu normatywnego. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu za podmiot korzystający ze środowiska uznaje się trzy grupy podmiotów.

Pierwszą tworzą przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), przedsiębiorcy zagraniczni (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa  rybactwa śródlądowego. Druga to jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą. Natomiast do trzeciej należą osoby fizyczne niebędące podmiotem, który można dopasować do pierwszej grupy, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku a skutki dla przedsiębiorcy – doradztwo środowiskowe i korzyści dla Twojej firmy

Nie radzisz sobie z wymaganiami legislacyjnymi w zakresie ochrony środowiska? Zdajesz sobie sprawę, że brak przestrzegania tych zasad wiąże się z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi? Stawiając na profesjonalne doradztwo środowiskowe w naszym wykonaniu zyskujesz:

 • redukcję kosztów,
 • oszczędność czasu,
 • indywidualne podejście,
 • gwarancję kompleksowej obsługi przez doświadczonych i kompetentnych ekspertów, dysponujących rozległą oraz stale aktualizowaną wiedzą.

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, które pozwalają na optymalne dostosowanie funkcjonowania organizacji do wymogów, przepisów i standardów, z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu i ustalenia szczegółów współpracy!

Zalety współpracy z nami:

 • bieżące doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • animowany certyfikat zaświadczający o współpracy i objęciu obsługą z zakresu ochrony środowiska
 • negocjowanie warunków współpracy w imieniu zleceniodawcy z firmami gospodarki odpadami
 • innowacyjne formy szkoleniowe (online oraz webinaria)
 • sugerowanie rozwiązań z zakresu opakowań i sprzętu elektrycznego i baterii
 • współpraca z organizacją odzysku opakowań w zakresie odzysku i recyklingu
 • przygotowanie sprawozdania do GUS z gospodarki odpadami (G01 oraz G06) oraz o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających (OS-1)
 • udział w konferencji ekoCSR
 • nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych – informowanie o zbliżaniu się przekroczeń w wytworzonych odpadach

Skontaktuj się z nami:

Dział Doradztwa Środowiskowego:
Tel.: 22 27 58 814
E-mail: mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl