AUDYT LOGISTYKA ODZYSKU 2023-11-17T09:50:15+00:00

Audyt Logistyka Odzysku

Zdiagnozuj potencjał firmy w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw, jak i systemowego podejścia do ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności.
Sprawdź jakie korzyści przyniesie prowadzenie gospodarki odpadami w zgodzie z zasadami logistyki odzysku.

Znaczenie Logistyki Odzysku – Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła najnowsze plany Unii Europejskiej na lata 2020 – 2050. Znaczenie logistyki odzysku dla poszanowania surowców naturalnych, wykorzystywanych w ramach łańcucha logistycznego, jest kluczowe.

Komisja wyznacza kierunek wzrostu gospodarczego, uwzględniającego efektywne wykorzystanie zasobów

Narzędziem do realizacji tego celu jest między innymi nowo kształtowany obszar działań logistycznych, zmierzających do odzysku i recyklingu surowców wtórnych. Od 2011 roku Komisja Europejska akcentuje działania, mające na celu przekształcenie gospodarki europejskiej w gospodarkę zrównoważoną do 2050 r. W planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy określono, w jaki sposób możemy doprowadzić do wzrostu gospodarczego uwzględniającego efektywne wykorzystanie zasobów, co ma zasadnicze znaczenie dla naszego dobrobytu w przyszłości. W planie działania wskazano sektory gospodarki, które pochłaniają najwięcej zasobów oraz zaproponowano narzędzia i wskaźniki, mające pomóc w ukierunkowaniu działań podejmowanych w Europie oraz w skali międzynarodowej.

To program na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego

Jego podstawą jest oszczędniejsze wykorzystanie zasobów podczas produkcji i konsumpcji dóbr oraz tworzenie możliwości biznesowych i miejsc pracy za pomocą działań w zakresie, między innymi, recyklingu, lepszego projektowania produktów, stosowania substytutów i inżynierii ekologicznej.

Więcej na ten temat na oficjalnym portalu Unii Europejskiej.

Dowiedz się:

 • Jak koszty zagospodarowania odpadów przekształcić w przychody?
 • Jak z marnotrawionych surowców wtórnych odzyskać wartość poprzez recykling?
  Zastąp koszt deponowania odpadów PRZYCHODEM ze sprzedaży surowców wtórnych.
 • Dlaczego warto myśleć o recyklingu odpadów opakowaniowych już na etapie projektowania opakowań?
 • Jak uzyskać dopłatę ze strony organizacji odzysku do procesów selektywnej zbiórki w sieci dostaw?
  Opakowania jednorazowe ZASTĄP opakowaniami wielokrotnego użytku.
  ZREDUKUJ masę opakowań a tym samym masę powstających odpadów.
  ZMNIEJSZ koszt realizacji obowiązku odzysku i recyklingu dzięki kompensacie ze strony organizacji odzysku.

Poznaj odpowiedzi na pytania:

 • Jak poradzić sobie z problemami zagospodarowania odpadów na poszczególnych etapach przepływów w łańcuchu dostaw?
 • Jak wykorzystać logistykę odzysku w działaniach marketingowych firmy?
 • Jak odróżnić się od konkurencji, jako firma społecznie odpowiedzialna?
  Wyprzedź konkurencję i sprawdź ile możesz zyskać wykorzystując w swojej działalności ochronę środowiska.

Audyt pomoże również zaplanować:

 • zmiany mające na celu wdrożenie założeń proekologicznego biura,
 • działania marketingowe służące kształtowaniu proekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa.

Koszty:

Audyt jest usługą dostosowaną do Państwa wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. Przygotowanie oferty usługi wymaga udzielenia odpowiedzi reprezentanta Państwa przedsiębiorstwa na temat profilu działalności. W tym celu prosimy o kontakt.

Termin i miejsce:

Termin ustalany jest indywidualnie. Audyt odbywa się w Państwa firmie.

W celu otrzymania szczegółowych informacji lub zamówienia audytu, prosimy o kontakt:

Mariusz Szabłowski, tel. 508 048 036, e-mail: mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl