Zapraszamy do bezpośrednich konsultacji

Mówimy po angielsku, niemiecku, japońsku i francusku

Doradztwo 2024-05-20T10:24:57+00:00

DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Przepisy w zakresie ochrony środowiska ulegają częstym zmianom. Ciężko być na bieżąco.
Niezwykle łatwo popełnić błąd i narazić się na ryzyko kar.
Jakie jest rozwiązanie?

Dział Doradztwa M&M Consulting oferuje realizację ustawowych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie podpisanej umowy lub umowy i stosownych pełnomocnictw.

OFERUJEMY DORADZTWO W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH USTAW:

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.),
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r., poz. 286), w zakresie bazy KOBiZE,
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.),
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016 r., poz. 1803 ze zm).

JAK WYGLĄDAJĄ ZOBOWIĄZANIA TWOJEJ FIRMY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA?

 • Czy wywiązujesz się prawidłowo ze wszystkich obowiązków?
 • Czy prowadzisz wymagane ewidencje?
 • Czy posiadasz obowiązkowe decyzje?
 • Czy składasz właściwe sprawozdania?

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD TWOJĄ FIRMĄ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA OBEJMUJE:

 

 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska w ramach obowiązujących aktów prawnych,
 • monitoring i interpretacje zmieniających się przepisów w ramach regularnych newsletterów,
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu zarządzania środowiskowego (logistyka odzysku, ekologistyka, CSR, zielone biuro, itp.)
 • audyty środowiskowe weryfikujące postępowanie zgodnie z przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań i dokumentacji, w szczególności:
  • raportowania do KOBiZE,
  • rocznych sprawozdań do urzędu marszałkowskiego dotyczących wytwarzanych odpadów i wprowadzanych opakowań,
  • ewidencji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i naliczanie stosownych opłat wraz z przygotowaniem sprawozdań do urzędu marszałkowskiego,
   sprawozdania OPAK.

DODATKOWE ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI:

 • usługi w zakresie:
  • klasyfikacji odpadów i opakowań
  • ewidencji odpadów i opakowań
 • interpretacja pism z urzędów
 • udzielanie oficjalnych pisemnych/ustnych porad, konsultacji i interpretacji prawnych (możliwość regularnego kontaktu ze specjalistami ds. ochrony środowiska)
 • informowanie o zmianach w przepisach prawnych z ochrony środowiska, w ramach regularnych biuletynów
 • dostęp do indywidualnej strefy klienta znajduje sie tutaj.
 • certyfikat zaświadczający o współpracy i objęciu obsługą z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowywanie indywidualnych próśb o interpretację przepisów z ochrony środowiska do MŚ/WIOŚ/UM
 • negocjowanie warunków współpracy w imieniu zleceniodawcy z firmami gospodarki odpadami, w tym organizacjami odzysku
 • udział w klubie ekoCSR po spełnieniu warunków regulaminowych
 • udział w konferencji ekoCSR
 • prowadzenie bieżąco aktualizowanego szczegółowego rejestru aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie zakładu
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • możliwość udziału w kursach doszkalających na preferencyjnych warunkach
 • możliwość udziału w wyjeździe studyjnym do Japonii „Logistyka odzysku w praktyce” (zwiedzanie Panasonic, Toyota i wielu innych zakładów) na preferencyjnych warunkach
 • nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych – informowanie o zbliżaniu się przekroczeń w wytworzonych odpadach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu
22 27 58 814
e-mail: doradztwo@projectzerowaste.pl

ŚWIADCZYMY SZEROKI WACHLARZ DODATKOWYCH USŁUG DORADCZYCH:

POMAGAMY WPROWADZIĆ INWESTORÓW NA RYNEK

Pokazujemy polskie “dobre praktyki” w zakresie ochrony środowiska, umożliwiamy zwiedzanie branżowych zakładów, m.in. sortowni, spalarni odpadów.

POŚREDNICZYMY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI NA RYNKU GOSPODARKI ODPADAMI

Pomagamy nawiązać efektywne kontakty biznesowe.

WSPÓŁTWORZYMY BRANŻOWE PUBLIKACJE ORAZ WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

Dajemy możliwość prezentowania swojej wiedzy, ciekawych rozwiązań innowacyjnych technologii, prowadzenia dyskusji w temacie zrównoważonego rozwoju.

PRZYGOTOWUJEMY BADANIA POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA

Przygotowyjemy m.in. analizy, ankiety, badania rynku, ekspertyzy, opinie naukowe.

Zapraszamy do bezpośrednich konsultacji

Mówimy po angielsku, niemiecku, japońsku i francusku