OPŁATA PRODUKTOWA – SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ ROZLICZENIE ROKU 2020 – CZĘŚĆ PODSTAWOWA 2021-01-04T12:29:40+00:00

OPŁATA PRODUKTOWA – SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ ROZLICZENIE ROKU 2020 – CZĘŚĆ PODSTAWOWA

Terminy: 19.01.2021 r. SZKOLENIE ON-LINE

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Zobacz: harmonogram szkolenia

Kontakt: 22 27 58 819

Cel szkolenia:

Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłaty produktowej. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących opłaty produktowej. Zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swojej firmie. Za cel stawiamy sobie budowanie powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami uczestników szkolenia.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników.
Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym. Test z wiedzy kończący szkolenie pozwala uczestnikom zidentyfikować brakujące elementy, które należy powtórzyć i uzupełnić, pozwala sprawdzić zdobyte umiejętności oraz uporządkować zdobytą wiedzę.

Korzyści dla uczestników:

 • uporządkowanie i zdobycie nowej wiedzy,
 • upewnienie się o prawidłowości realizowanych obowiązków,
 • możliwość skonsultowania i znalezienia rozwiązania realnych problemów w realizacji obowiązków związanych z opłatą produktową w swojej firmie,
 • poznanie planowanych zmian w przepisach i możliwość wcześniejszego przygotowania do nich firmy.

Podczas szkolenia poznają Państwo najnowsze przepisy i wymagania wynikające z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018r., poz. 150).

Szkolenie pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę uwzględniając nowe przepisy i zasady.

Obowiązkowy Rejestr BDO – kiedy należy się zapisać?

O co chodzi w rejestrze BDO? Kiedy należy się zarejestrować, co grozi za brak rejestracji?
Zagadnienie omówimy na a bazie Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Kolejne zmiany w tym zakresie wprowadza Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podpisana 6 października przez Prezydenta.
Reguluje ona termin powstania Bazy i termin zapisów.

Sprawozdawczość – czy naprawdę muszę składać ponad 20 stron sprawozdania?

Jak wygląda nowe sprawozdanie dotyczące rozliczenia odpadów opakowaniowych?
Zaprezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182).

Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od tego roku.

Prezentujemy także wypowiedź naszego specjalisty na temat nowego wzoru sprawozdania:

Zakres szkolenia:

 • Sposoby realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:
  samodzielnie,
 • za pośrednictwem organizacji odzysku,
 • przypadek nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Obliczanie opłaty produktowej. Praktyczne zadania i przykłady. Wyliczenia opłaty produktowej, uwzględniającej pozycję „recykling razem” oraz aktualne stawki i wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających opakowania po środkach niebezpiecznych i opakowania wielomateriałowe:

 • porozumienia – jak dołączyć?
 • obowiązek edukacji ekologicznej.

Publiczne kampanie edukacyjne – sposoby realizacji obowiązku:

 • samodzielnie (2% netto wartości opakowań),
 • za pośrednictwem organizacji odzysku.

Obowiązek prowadzenia ewidencji o masie opakowań wprowadzonych na rynek – od 2014 r. zmieniły się rodzaje opakowań podlegających obowiązkowi.

Zwolnienia z przepisów:

 • wprowadzenie poniżej 1 Mg opakowań a pomoc de minimis.

Powiemy także:

 • kiedy następuje wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniu,
 • jakie dokumenty potwierdzają wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • jak rozliczyć zaległości sprawozdawcze z lat 2010 – 2014,
 • jak wygląda nowzy wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 • o przykładach opakowań podlegających obowiązkowi po zmianie przepisów, na bazie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.

Więcej o szkoleniu:

Co wyróżnia szkolenie?

 • każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe,
 • dzięki WiFi możecie Państwo w przerwach być w stałym kontakcie ze swoim biurem – zyskiwać cenną wiedzę, nie zaniedbując swoich obowiązków,
 • szkolenia prowadzone są w nowoczesnej sali szkoleniowej wyposażonej w pomoce multimedialne, sala jest klimatyzowana,
 • szkolenie prowadzone jest w kameralnej grupie, umożliwiającej omówienie z wykładowcą konkretnych przykładów z Państwa firmy.

Termin: 19 stycznia 2021 r.
Miejsce: Warszawa
Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie do 11 stycznia– oferujemy cenę 490 zł netto.

Szkolenia

zgłoszenie do 11.01

zgłoszenie od 12.09

1 szkolenie

490,00 zł

590,00 zł

pakiet 2 szkoleń

880,00 zł

1 080,00 zł

pakiet 3 szkoleń

1 260,00 zł

1 560,00 zł

Więcej informacji:

Tel:  22 27 58 819

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl