OPŁATA PRODUKTOWA – MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OBOWIĄZKU 2020-10-12T08:04:15+00:00

OPŁATA PRODUKTOWA – MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OBOWIĄZKU

Terminy: 20.10.2020 WARSZAWA

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Zobacz: harmonogram szkolenia

Kontakt: 22 27 58 819

Cel szkolenia:

Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłaty produktowej. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących opłaty produktowej. Zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swojej firmie. Za cel stawiamy sobie budowanie powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami uczestników szkolenia.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników.
Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym. Test z wiedzy kończący szkolenie pozwala uczestnikom zidentyfikować brakujące elementy, które należy powtórzyć i uzupełnić, pozwala sprawdzić zdobyte umiejętności oraz uporządkować zdobytą wiedzę.

Korzyści dla uczestników:

 • uporządkowanie i zdobycie nowej wiedzy,
 • upewnienie się o prawidłowości realizowanych obowiązków,
 • możliwość skonsultowania i znalezienia rozwiązania realnych problemów w realizacji obowiązków związanych z opłatą produktową w swojej firmie,
 • poznanie planowanych zmian w przepisach i możliwość wcześniejszego przygotowania do nich firmy.

Podczas szkolenia poznają Państwo najnowsze przepisy i wymagania wynikające z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018r., poz. 150).

Szkolenie pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę uwzględniając nowe przepisy i zasady.

Obowiązkowy Rejestr BDO – kiedy należy się zapisać?

O co chodzi w rejestrze BDO? Kiedy należy się zarejestrować, co grozi za brak rejestracji?
Zagadnienie omówimy na a bazie Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Kolejne zmiany w tym zakresie wprowadza Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podpisana 6 października przez Prezydenta.
Reguluje ona termin powstania Bazy i termin zapisów.

Sprawozdawczość – czy naprawdę muszę składać ponad 20 stron sprawozdania?

Jak wygląda nowe sprawozdanie dotyczące rozliczenia odpadów opakowaniowych?
Zaprezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182).

Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od tego roku.

Prezentujemy także wypowiedź naszego specjalisty na temat nowego wzoru sprawozdania:

Zakres szkolenia:

 • Sposoby realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:
  samodzielnie,
 • za pośrednictwem organizacji odzysku,
 • przypadek nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Obliczanie opłaty produktowej. Praktyczne zadania i przykłady. Wyliczenia opłaty produktowej, uwzględniającej pozycję „recykling razem” oraz aktualne stawki i wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających opakowania po środkach niebezpiecznych i opakowania wielomateriałowe:

 • porozumienia – jak dołączyć?
 • obowiązek edukacji ekologicznej.

Publiczne kampanie edukacyjne – sposoby realizacji obowiązku:

 • samodzielnie (2% netto wartości opakowań),
 • za pośrednictwem organizacji odzysku.

Obowiązek prowadzenia ewidencji o masie opakowań wprowadzonych na rynek – od 2014 r. zmieniły się rodzaje opakowań podlegających obowiązkowi.

Zwolnienia z przepisów:

 • wprowadzenie poniżej 1 Mg opakowań a pomoc de minimis.

Powiemy także:

 • kiedy następuje wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniu,
 • jakie dokumenty potwierdzają wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • jak rozliczyć zaległości sprawozdawcze z lat 2010 – 2014,
 • jak wygląda nowzy wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 • o przykładach opakowań podlegających obowiązkowi po zmianie przepisów, na bazie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.

Więcej o szkoleniu:

Co wyróżnia szkolenie?

 • każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe,
 • dzięki WiFi możecie Państwo w przerwach być w stałym kontakcie ze swoim biurem – zyskiwać cenną wiedzę, nie zaniedbując swoich obowiązków,
 • szkolenia prowadzone są w nowoczesnej sali szkoleniowej wyposażonej w pomoce multimedialne, sala jest klimatyzowana,
 • szkolenie prowadzone jest w kameralnej grupie, umożliwiającej omówienie z wykładowcą konkretnych przykładów z Państwa firmy.

Termin: 20 października 2020 r.
Miejsce: Warszawa
Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie do 28 września– oferujemy cenę 490 zł netto.
Zgłoszenie od 29 września do 13 października– oferujemy cenę 490 zł netto.
Zgłoszenie od 14 października– oferujemy cenę 690 zł netto.

W PAKIECIE TANIEJ !!!

Szkolenia

zgłoszenie do 28.09

zgłoszenie od 29.09 do 13.10

zgłoszenie od 14.10

1 szkolenie

490,00 zł

490,00 zł

690,00 zł

pakiet 2 szkoleń

880,00 zł

880,00 zł

1 080,00 zł

pakiet 3 szkoleń

1 260,00 zł

1 260,00 zł

1 560,00 zł

Więcej informacji:

Tel:  22 27 58 819

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl