Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu

mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl

 519 184 310

Audyty 2023-11-24T11:58:12+00:00

AUDYTY

AUDYTY Z OCHRONY ŚRODOWISKA TO KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY I DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO!

Szukasz optymalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska? Zleć przegląd środowiskowy swojego przedsiębiorstwa.

Możesz zredukować koszty poprzez:

  • oszczędne gospodarowanie surowcami i energią;
  • poprawną gospodarkę odpadami, nastawioną na odzysk i recykling;
  • uzyskiwanie kompensaty ze strony organizacji odzysku;
  • zredukowanie ryzyka kar związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska.

Audyty Środowiskowe idealnie sprawdzają się przy realizacji zarządzeń pokontrolnych. Audyty są również doskonałą formą szkolenia dla pracowników.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu

mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl

(22) 27 58 814

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE AUDYTY:

Audyt Gospodarka Odpadami

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. roku poz. 21). W ramach audytu weryfikujemy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów oraz gospodarowania nimi. Sprawdzana jest ewidencja i klasyfikacja odpadów oraz sprawozdawczość wymagana przepisami prawa.

więcej

Audyt Opłaty Środowiskowe – EMISJA

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Weryfikacja bieżącego stanu realizacji ustawowych obowiązków ze wskazaniem sposobu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi. Audyt pozwala uniknąć kosztów związanych z błędnie wyliczanymi opłatami.

więcej

Audyt Logistyka Odzysku

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem możliwości rozwoju procesów logistyki odzysku oraz wskazanie potencjału usprawnień w zakresie gospodarki odpadami na terenie zakładu. Znaczenie logistyki odzysku dla poszanowania surowców naturalnych, wykorzystywanych w ramach łańcucha logistycznego, jest kluczowe. Komisja europejska wyznacza kierunek wzrostu gospodarczego, uwzględniającego efektywne wykorzystanie zasobów, a narzędziem do realizacji tego celu jest między innymi obszar działań logistycznych, zmierzających do odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

więcej

Audyt Produktowy

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863). Oferowana usługa pozwala zweryfikować, czy koszty związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych są zgodne z faktycznie ciążącym na firmie obowiązkiem.

więcej

Audyt Środowiskowy

Kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z mających zastosowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami, system opłat produktowych (mi.in. w zakresie opakowań) oraz system opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach audytu weryfikujemy potrzebę uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji, składania informacji, raportów oraz naliczania należnych opłat.

więcej