AUDYT PRODUKTOWY Project Zero Waste 2023-11-17T09:49:35+00:00

AUDYT PRODUKTOWY

Oferujemy przeglądy przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzonych na rynek krajowy opakowań.

W trakcie osobistej wizyty doświadczeni konsultanci pomagają określić zobowiązania firmy wynikające z prawodawstwa dotyczącego gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Audytorzy wskazują, które ze stosowanych opakowań są obciążone obowiązkiem odzysku i recyklingu. Proponują także metodykę wyliczania masy opakowań wprowadzanych na rynek oraz sposób prowadzenia właściwej ich ewidencji.

W branży gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi działamy już niemal 20 lat!

Na czym polega audyt produktowy?

Audyt Produktowy to przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Oferowana usługa pozwala zweryfikować, czy koszty związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych są zgodne z faktycznie ciążącym na firmie obowiązkiem.

Pozwala przygotować się do zmian jakie mają nastąpić w przepisach dotyczących tego zagadnienia.

Audytorzy zweryfikują, czy:

 • prowadzona jest dodatkowa ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek,
 • właściwie określono opakowania obciążone obowiązkiem ustawy,
 • złożono zaległe sprawozdania,
 • wyliczono i uiszczono właściwą kwotę należnej opłaty produktowej,
 • na bieżąco realizowane są pozostałe obowiązki wynikające z ustawy,
 • terminowo składane są sprawozdania dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu produktowego?

Właściwe zdiagnozowanie opakowań obciążonych obowiązkiem odzysku i recyklingu oraz ustalenie sposobu ich poprawnego ewidencjonowania, może przynieść znaczną redukcję kosztów. Wszelkiego rodzaju niedociągnięcia czy błędy związane z wyliczaniem masy opakowań wprowadzanych na rynek wiążą się z dodatkowymi opłatami do organizacji odzysku opakowań czy urzędów marszałkowskich. Audyt Produktowy pozwala również zredukować ryzyko kar grzywny związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw.
Dodatkowy atut to możliwość zapoznania się ze zmianami przepisów i przygotowanie się do ich wdrożenia.

Do kogo adresowany jest audyt produktowy?

Audyt Produktowy jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach:

 • producentów,
 • importerów,
 • wewnątrzwspólnotowych nabywców,
 • jednostek handlowych.

Co zyskam dzięki zleceniu audytu produktowego?

Wiedza uzyskana w trakcie audytu pozwoli zweryfikować:

 • Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzanych na rynek wraz z towarami?
 • Jak rozliczać zwrotne palety drewniane oraz inne opakowania?
 • Jak minimalizować koszty związane z odzyskiem i recyklingiem opakowań?
 • Jakie są planowane zmiany przedmiotowych ustaw oraz jak wpłyną one na działalność przedsiębiorców?

Koszt audytu produktowego:

Koszt Audytu Produktowego jest uzależniony od wielkości i lokalizacji firmy oraz ilości osób, biorących w nim udział. Cena ustalana jest indywidualnie.

Uwaga: dla naszych Klientów przewidujemy preferencyjne warunki!

 

Zobacz dlaczego warto:

Audytorzy:

Audyt przeprowadzany jest przez doświadczonego konsultanta:

Błażej Fidziński

Jak zlecić audyt?

W celu otrzymania szczegółowych informacji lub zamówienia audytu, prosimy o kontakt:

Mariusz Szabłowski, tel. 519 184 310, e-mail: mariusz.szablowski@ekocykl.org