AUDYT GOSPODARKA ODPADAMI 2023-11-17T09:49:53+00:00

AUDYT GOSPODARKA ODPADAMI

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających
z przepisów dotyczących gospodarki odpadami
.

Do kogo skierowana jest oferta audytu?

Audyt gospodarka odpadami kierowany jest do przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają, transportują, zbierają lub magazynują odpady,
 • prowadzą odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów,
 • są zobowiązani składać zbiorcze zestawienie o odpadach.

Podczas audytu:

 • zweryfikujemy realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • określimy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi,
 • sprawdzimy, czy prowadzona jest ewidencja odpadów i czy prowadzona jest prawidłowo,
 • zweryfikujemy, czy odpady zostały właściwie zaklasyfikowane,
 • podpowiemy, jak zminimalizować koszty związane z gospodarką odpadami.

Korzyści dla Państwa firmy:

 • audyt pomoże działać w zgodzie z aktualnymi przepisami,
 • zredukowanie ryzyka kar za działania w niezgodzie z przepisami,
 • uporządkowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

Koszty:

Audyt jest usługą dostosowaną do Państwa wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. Przygotowanie oferty usługi wymaga udzielenia odpowiedzi reprezentanta Państwa przedsiębiorstwa na temat profilu działalności. W tym celu prosimy o kontakt.

Termin i miejsce:

Termin ustalany jest indywidualnie. Audyt odbywa się w Państwa firmie
W celu otrzymania szczegółowych informacji lub zamówienia audytu, prosimy o kontakt:

Mariusz Szabłowski, tel. 519 184 310, e-mail: oplatysrodowiskowe@projectzerowaste.pl