Kontakt 2024-05-20T08:54:39+00:00

Skontaktuj się z nami

  Dział Administracji – (22) 27 58 822
  Sekretariat – (22) 27 58 800
  Dział obsługi klienta – (22) 27 58 818
  Dział obsługi klienta – (22) 27 58 821
  Dział obsługi klienta – (22) 27 58 823
  Dział obsługi klienta – (22) 27 58 824
  Kierownik działu obsługi klienta – (22) 27 58 822
  Dział doradztwa środowiskowego – (22) 27 58 803
  Dział doradztwa środowiskowego – (22) 27 58 805
  Dział doradztwa środowiskowego – (22) 27 58 807
  Dział doradztwa środowiskowego – (22) 27 58 810
  Kierownik działu doradztwa środowiskowego – (22) 27 58 809
  Dział publicznych kampanii edukacyjnych – (22) 27 58 802
  Kierownik działu publicznych kampanii edukacyjnych – (22) 27 58 811
  Dział handlowy – (22) 27 58 815
  Dział handlowy – (22) 27 58 816
  Dział handlowy – (22) 27 58 825
  Dział handlowy – (22) 27 58 826
  Dział handlowy – (22) 27 58 827
  Dział handlowy – (22) 27 58 828
  Dział handlowy – (22) 27 58 829
  Dział handlowy – (22) 27 58 830
  Dział handlowy – (22) 27 58 831
  Dział handlowy – (22) 27 58 832
  Kierownik działu handlowego – (22) 27 58 814, 812

  PROJECT ZERO WASTE Sp. z o. o.

  Adres siedziby:
  ul. Krzywoustego 82-86
  51-166 Wrocław

  Adres korespondencyjny:

  ul. Modlińska 129
  03-186 Warszawa

  Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822099, NIP 895-221-38-65, REGON 385230782, zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod nr 000247241, kapitał zakładowy 60.000,- zł

  Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zawarcie określonych zgód w dokumentach rekrutacyjnych.