PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE 2022-01-25T07:15:51+00:00

PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Ośrodek został powołany do życia ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, która nakłada obowiązek sporządzania i wprowadzania raportu przez podmioty korzystające ze środowiska. Dane wprowadza się za pośrednictwem serwisu internetowego, poprzez rejestrację i utworzenie indywidualnego konta.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ RAPORT DO KOBIZE?

Raport zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

  • posiada samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),
  • posiada kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów,
  • posiada piece piekarnicze, wędzarnicze, itp.
  • posiada klimatyzatory,
  • zajmuje się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.

 

KIEDY I GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ RAPORT DO KOBIZE?

Raport należy złożyć elektronicznie do Krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.

ZALEGŁOŚCI:

Przedsiębiorca, który nie składał raportów zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

KOSZTY:

Koszt przygotowania raportu, a także utworzenie konta w Krajowej bazie uzależnione są od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.