Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów formularza BDO

Na stronach Ministerstwa Środowiska pojawił się projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Czytaj tekst projektu

2023-04-20T12:40:53+00:00 22 lutego 2019|