Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami, które należą do każdego przedsiębiorcy. Obowiązki te mogą pojawiać się z wielu różnych stron, jednak ta, na którą każdy przedsiębiorca powinien zwrócić największą uwagę, to ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.

Gospodarka odpadami a działalność gospodarcza

Każdy właściciel firmy, którego działalność wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, jest zobowiązany do rejestracji w odpowiednich systemach. Prowadzenie takiej działalności wiąże się również ze składaniem regularnych raportów, uiszczanie odpowiednich opłat oraz odpowiednim zarządzaniem całą produkcją. Wszystkie te działania to nic innego jak odpowiednia ochrona środowiska w przedsiębiorstwie. Najpopularniejsze systemy, w których można rejestrować wszystkie swoje działania to BDO (Bazy Danych Odpadkowych), KOBiZE (Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami) oraz całkiem nowy, ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta).

Sprawdź >> Rejestracja do bazy BDO

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta zakłada, że każdy przedsiębiorca, który produkuje i wprowadza do regularnej sprzedaży opakowania oraz produkty w opakowaniach zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach ich utylizacji. Każdy przedsiębiorca ponosi koszty ochrony środowiska w przedsiębiorstwach w wysokości 80% natomiast pozostałe 20%, pokrywane jest przez samorządy lub Skarb Państwa. ROP została wprowadzona na zlecenie Unii Europejskiej, natomiast nie są one bezwzględne. Wprowadzona opłata działa na zasadzie kaucji, co oznacza, że jeśli wyprodukuje on lub wprowadzi do obiegu mniej opakowań, otrzyma nadpłacone pieniądze. Jeśli natomiast przedsiębiorca przekroczy produkcje i sprzedaż, to zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej zapłaty. Wytyczne ROP dostępne są dla wszystkich, a każda osoba prowadząca własną działalność powinna na bieżąco sprawdzać i aktualizować swoją wiedzę w zakresie segregacji i utylizacji odpadów.

Sprawdź >> Sprawozdania o odpadach opakowaniowych

Realizacja obowiązków wynikających z pozwoleń administracyjnych

Ustawy oraz akty prawne ustanowione w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach określają obowiązki i prawa każdego podmiotu. Określają również jakie podmioty kwalifikują się do tych wykorzystujących środowisko. Ustawa o Prawie do ochrony środowiska pokazuje nam, że prawie każde przedsiębiorstwa kwalifikuje się do tej grupy, dlatego należy dokładnie sprawdzać wszystkie przepisy.

Zalety prowadzenia ekologicznej działalności

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie staje się coraz popularniejsza. Dzieje się tak z wielu względów, choć ten związany z przepisami i ryzykiem opłacania kar jest najmniej przekonujący. Przedsiębiorcy decydują się na stanie się ekologiczną firmą ze względu na zwiększenie swojej świadomości oraz chęci jej poprawy wśród innych grup. Wizerunek firmy oczywiście też jest ważny, a to na początku widzą klienci. Ekologiczna firma wiąże się również z możliwością uzyskania różnego rodzaju dofinansowań oraz obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

Gdzie uzyskać pomoc w realizacji ustawowych obowiązków?

Przepisy dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwie to ogromny zbiór aktów prawnych i ustaw, które dla wielu osób mogą być niezrozumiałe. W celu prawidłowego zrozumienia wszystkich przepisów warto zgłosić się do firmy, która wszystkie niezbędne raporty, wpisy oraz dokumenty załatwi dla Ciebie. W Project Zero Waste pomożemy Ci we wszystkich formalnościach związanych z recyklingiem w Twojej firmie.

2024-03-26T12:30:21+00:00 20 maja 2023|