Nowe obowiązki środowiskowe dotyczące jednorazowych tworzyw sztucznych

W środę, 9 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz innych ustaw, która wprowadza w życie zapisy unijnej dyrektywy Single Use Plastic. Większość jej zapisów wejdzie w życie 24 maja.
Zgodnie z zapisami projektu ustawy między innymi:
 • zabronione będzie wprowadzanie do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzony został wymóg dotyczący prawidłowego oznakowania produktów,
 • poszerzona została definicja i doprecyzowano zakres prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych (PKE),
 • ustalono stawki opłat za wprowadzanie na rynek niektórych produktów z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzony został obowiązek dodatkowej ewidencji i sprawozdawczości dla przedsiębiorców,
 • poszerzona została grupa przedsiębiorców, którzy będą podlegać pod obowiązek wpisu do Rejestru BDO.
Już na 18 maja 2023 roku na godzinę 9:00 zapraszamy na dedykowane Webinarium dotyczące zmian jakie wprowadzają opublikowane przepisy, jakie przygotowaliśmy wspólnie z firmą partnerską Project Zero Waste Sp. z o.o.
W jego trakcie specjalista z Akademii Wiedzy Środowiskowej, przedstawi między innymi następujące zagadnienia:
 • nowe definicje wynikające z ustawy,
 • wykaz produktów objętych zakazem wprowadzania,
 • opłata od nabywających,
 • opłata coroczna,
 • nowa sprawozdawczość.
 • nowa sprawozdawczość.
Koszt uczestnictwa – 99 PLN netto.
Zapisy przez formularz rejestracyjny – https://projectzerowaste.pl/szkolenie-sup/
Więcej informacji na temat Webinarium: szkolenia@projectzerowaste.pl lub telefonicznie 690 386 267.
ECMMDM 2023-05-16T08:23:45+00:00 16 maja 2023|