Co to jest opłata recyklingowa i kogo dotyczy?

W obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia środowiska przez plastik opłaty recyklingowe stają się nieodłącznym narzędziem w walce o ochronę planety. Prowadzenie sklepów czy hurtowni z udostępnianiem torb z tworzywa sztucznego nie tylko wymaga od przedsiębiorców pobierania dodatkowych opłat od klientów, ale również stawia ich w roli aktywnych uczestników działań mających na celu zrównoważenie gospodarki odpadami. Dowiedz się, co to jest opłata recyklingowa i dlaczego każdy przedsiębiorca musi ją ponosić.

Co to jest opłata recyklingowa?

Opłaty recyklingowe są często wprowadzane przez rządy lokalne lub organizacje zajmujące się gospodarką odpadami w celu finansowania i promowania działań związanych z recyklingiem. W przypadku opakowań, takich jak torby z tworzywa sztucznego, opłata recyklingowa jest w Polsce nakładana na sprzedawców, a koszty te mogą być przenoszone na klientów poprzez dodatek do zakupu opakowań.

Obowiązki sprzedawcy

Kiedy klienci korzystają z torb z tworzywa sztucznego dostarczanych przez sklep lub hurtownię, prowadzący biznes mają obowiązek pobierania od nich opłaty recyklingowej. Celem jest skłonienie klientów do ograniczenia korzystania z tego rodzaju opakowań i zwiększenia świadomości ekologicznej. Pobrane od klientów koszty powinny być następnie przekazywane do właściwego urzędu marszałkowskiego lub innego organu odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami w danym regionie.

Sprawdź >> Opłaty za korzystanie ze środowiska

Co podlega opłacie recyklingowej?

Opłaty recyklingowe są wprowadzane w celu stymulowania producentów do stosowania bardziej zrównoważonych opakowań i produktów oraz do wspierania systemów recyklingu. Stworzona została obowiązkowa kwota za torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego. Nie wliczają się do tego jednak bardzo lekkie torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, ale tylko wtedy, kiedy pakowana jest w nie żywność, ze względów higienicznych. Celem jest ograniczenie zużycia plastiku i zwiększenie świadomości ekologicznej wśród konsumentów.

Stawka opłaty recyklingowej

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej: Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Kiedy i gdzie wnosić opłatę recyklingową?

Opłatę wnosimy na dedykowane konto bankowe, które należy do marszałka województwa właściwego dla adresu zarejestrowanej firmy. W przypadku braku numeru konta należy skontaktować się z urzędem, który udzieli informacji na temat kosztów.

Warto to jednak zrobić przed końcem kwartału, w którym została pobrana opłata, ponieważ płatność musi zostać wykonania do 15 dni miesiąca następującego po tym okresie.

Sprawdź >> Rejestracja w bazie BDO

Sprawozdanie dotyczące liczby toreb

Wiedząc, co to jest opłata recyklingowa, warto również wiedzieć do kiedy należy złożyć sprawozdanie dotyczące toreb. 15 marca to ostateczny termin, w którym wszystkie formalności muszą zostać dopełnione. Pomoże Ci w tym rejestr BDO, za pośrednictwem którego złożysz elektronicznie raport. Dotyczy on wszystkich toreb lekkich od 15 do 49 mikrometrów, a także pozostałych, od 50 mikrometrów wzwyż.

Kary za brak opłaty recyklingowej

Brak pobierania opłaty recyklingowej od klienta, który kupuje lekką torbę z tworzywa sztucznego, wiąże się z karą. Nie ma możliwości wydawania klientowi torby bez uiszczenia opłaty. Jednostka handlowa, która nie pobiera od kupujących stosownych kosztów, podlega karze grzywny, która wynosi od 500 do nawet 20 000 złotych.

Co to jest opłata recyklingowa i czy podlegają jej wszystkie torby lekkie? Nie, torby, które kupowane są przez innego sprzedawcę w ilości hurtowej, nie podlegają uiszczeniu zobowiązania finansowego. To dopiero on pobiera od swoich klientów opłatę recyklingową, gdyż to w jego działalności torby dłużą do pakowania nabytych produktów.

Project Zero Waste 2024-03-26T12:02:42+00:00 16 grudnia 2023|