Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje?

Dokument DPR (Dokument Potwierdzający Recykling) pełni istotną funkcję w monitorowaniu i potwierdzaniu procesu recyklingu. Odpowiednie dokumenty są wydawane w celu śledzenia ilości i jakości materiałów, które są poddawane recyklingowi. Istnieje kilka rodzajów dokumentów DPR, takich jak karty przekazania odpadów, protokoły odzysku, certyfikaty recyklingu i wiele innych.

Co to jest dokument DPR?

Dokument Potwierdzający Recykling jest oficjalnym dokumentem wydawanym w celu potwierdzenia recyklingu. Ma on na celu monitorowanie i śledzenie ilości oraz jakości materiałów, które zostały poddane recyklingowi. Dokument DPR jest ważnym narzędziem w ramach systemów gospodarki obiegu zamkniętego, które mają na celu minimalizację odpadów i maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych.

Każdy z dokumentów potwierdzających recykling ma swój określony wzór, którego wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR. Dostępne są trzy lub cztery egzemplarze każdego z dokumentów i należy wypełnić je wszystkie, bez wyjątku. Oznaczone są one kolejnymi literami alfabetu:

  1. Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych. A — przeznaczony dla wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań.
  2. Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych. B — przeznaczony dla prowadzącego recykling
  3. Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych. C — przeznaczony dla marszałka województwa

Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych D – przeznaczony dla podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Sprawdź >> Sporządzanie raportu do KOBiZE 

Dokumenty potwierdzające recykling – jakie rodzaje?

Chcąc w odpowiedni sposób udokumentować recykling, należy również zwrócić uwagę na rodzaj dokumentu:

  • DPR — potwierdza, że określony produkt lub surowiec został poddany procesowi recyklingu i jest zgodny z odpowiednimi standardami jakościowymi. DPR jest ważnym narzędziem w śledzeniu i monitorowaniu przetwarzania materiałów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.
  • EDPR — stosowany w przypadku, gdy materiały lub substancje zostały eksportowane, lub dostarczone na terenie Unii Europejskiej w celu ich przetworzenia przez proces recyklingu. EDPR potwierdza legalność i zgodność z przepisami eksportu takich materiałów.

Wniosek o potwierdzenie recyklingu – procedura złożenia

Uzyskanie dokumentów DPR odbywa się poprzez złożenie wniosku. Przedsiębiorca, który wprowadza do obiegu produkty opakowaniowe lub organizacja odzysku opakowań składa wniosek do podmiotu zajmującego się recyklingiem, lub innym procesem odzysku odpadów. Wniosek taki składany jest w ciągu 30 dni od daty przekazania podmiotowi odpadów. Dokument DPR generowany jest w trzech egzemplarzach (A, B, C i ewentualnie D), a oczekiwanie na jego wystawienie to 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Co ważne, dokument potwierdzający recykling może być wystawiony:

  • kwartalnie – w tej sytuacji dokumenty wystawiane są za poszczególne kwartały w danym roku, w którym następuje sprawozdawczość. W tym przypadku wniosek należy złożyć do 30 dni od ostatniego dnia kwartału.

Sprawdź >> Sprawozdanie o odpadach opakowaniowych

Jakie korzyści z wnioskowania o dokumenty DPR?

Na podstawie dokumentów DPR określa się masę całkowitą odpadów, jakie zostały poddane recyklingowi. Dane wymagane są do ustalenia prawidłowej opłaty produktowej, która zwana jest też opłatą produktową. Posiadanie dokumentów potwierdzających recykling może być dużą korzyścią majątkową dla przedsiębiorców. Taki dokument można sprzedać jednej z organizacji odzysku opakowań.

Organizacje te zbierają takie dokumenty w celach poprawnej realizacji procesu recyklingowego. Najkorzystniejszy finansowo dokument potwierdzający recykling dotyczy odzysku drewna, papieru oraz tektury, które pozyskiwane są z odpadów z gospodarstw domowych. Jego cena jest jednak uzależniona od materiału oraz rodzaju procesu przetwarzania. Wnioskowanie o dokumenty DPR przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstw i organizacji, jak i dla środowiska naturalnego. Poprzez prawidłowe zarządzanie odpadami i udokumentowanie recyklingu, przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.

Project Zero Waste 2024-03-26T12:27:48+00:00 29 lipca 2023|