Kody kreskowe, czyli czyj kot jest w worku

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o której cały czas jest dość głośno, narzuca gminom obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. określonych poziomów odzysku i recyklingu dla frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gminy, aby to osiągnąć, muszą tak zorganizować system zbierania odpadów, aby selekcjonować je już u źródła – czyli u mieszkańców. Dlatego też zachęcając do selektywnego zbierania, stwarzają możliwość zadeklarowania, czy będziemy płacić mniej i segregować różnego rodzaju odpady, czy też więcej i wówczas nie będziemy musieli przejmować się tym, gdzie wyrzucić pustą butelkę po mleku.

Jak sprawdzić, czy nasz sąsiad, który
deklarował, że będzie sumiennie zbierał
odpady selektywnie, faktycznie tak robi?

Metod obliczania kwot, jakie należy zapłacić za odpady komunalne jest kilka. Jedne opierają się na ilości osób zamieszkujących lokal, kolejne są zależne od ilości zużytej wody w ciągu miesiąca, a jeszcze inne od powierzchni lokalu mieszkalnego. Niezależne od tego, która z wymienionych metod nas dotyczy zawsze opłata jest wyższa za nieselektywne zbieranie odpadów. Pozostaje pytanie, w jaki sposób ktoś sprawdzi, czy akurat nasz sąsiad, który deklarował, że będzie sumiennie zbierał odpady selektywnie, faktycznie tak robi?

Z pomocą przychodzą kody kreskowe, które będą umieszczane na workach na odpady.Każdy z kodów będzie przyporządkowany do konkretnego lokalu mieszkalnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina będzie mogła kontrolować mieszkańców, czy postępowanie z odpadami jest zgodne z wcześniej zebranymi deklaracjami.

Jeżeli okaże się, że mieszkaniec wyrzuca odpady zmieszane (mimo że wcześniej deklarował selektywną zbiórkę), poniesie on dodatkową opłatę. W przypadku gdy taka sytuacja będzie się powtarzać, zostanie on zobowiązany do ponoszenia wyższych kosztów, w drodze decyzji administracyjnej.

Czy taki system się sprawdzi? O tym przekonamy się już w najbliższym czasie, ponieważ w niektórych gminach kody kreskowe już funkcjonują.

A co Państwo sądzą o takim rozwiązaniu? Czy pomoże ono egzekwować selektywną zbiórkę odpadów u tych, którzy ją deklarowali? Czekamy na Państwa opinie.

2018-07-19T09:19:54+00:00 29 stycznia 2015|