Co to jest ślad węglowy?

Za każdym produktem, który kupujemy, kryje się niewidzialny ślad. Co to jest ślad węglowy? To kompleksowe pojęcie obejmujące emisje gazów cieplarnianych, związane z pełnym cyklem życia produktu, od narodzin na etapie produkcji aż po swoją “śmierć” podczas utylizacji. Zrozumienie i obliczanie go staje się coraz bardziej kluczowe w erze, gdzie troska o środowisko nabiera priorytetowego znaczenia.

Ślad węglowy – kompendium wiedzy

Co to jest ślad węglowy? Znany również jako emisja dwutlenku węgla, metanu czy podtlenku sodu, to ilość gazów cieplarnianych wydzielana do atmosfery w wyniku działań człowieka lub procesów produkcyjnych. Mierzy on wpływ danego produktu, usługi, procesu lub działalności na zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy jest często wyrażany w jednostkach masy, np. kilogramach CO2 równoważników, i obejmuje emisje związane z całym cyklem życia danego produktu lub procesu, począwszy od wydobycia surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż do utylizacji lub recyklingu. W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i troski o środowisko, firmy, produkty i jednostki coraz częściej starają się zmniejszać swój ślad węglowy poprzez zrównoważone praktyki, innowacje technologiczne i wybór bardziej ekologicznych źródeł energii.

Co zostawia największy ślad węglowy?

Największy ślad węglowy pozostawiają procesy związane z produkcją i konsumpcją energii elektrycznej, która pozyskiwana jest z węgla, gazu ziemnego czy ropy naftowej. WHO podaje, że za 60% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie odpowiada właśnie sektor cieplarniany. Wytwarzanie energii elektrycznej z palenia węgla i gazu naturalnego jest jednym z najbardziej emisyjnych procesów.

Sektor transportu również ma istotny wpływ na uwalnianie gazów cieplarnianych, zwłaszcza transport drogowy i lotniczy. Spalanie paliw kopalnych w silnikach samochodowych, samolotach i statkach przyczynia się do dużego rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji. Procesy przemysłowe, w szczególności w sektorze chemicznym i metalurgicznym, mogą generować duże ilości emisji. Produkcja cementu, stal i innych materiałów również jest zazwyczaj związana z intensywnym zużyciem energii.

Sprawdź >> Audyt Gospodarka Odpadami

Jak zmniejszyć ślad węglowy?

Zmniejszenie śladu węglowego może być osiągnięte poprzez podejmowanie świadomych decyzji i zmian w codziennym życiu, zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczeństwa. Co to jest ślad węglowy i jak go zmniejszyć?

  1. Używaj energii odnawialnej — wybieraj energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa lub wodna, jeśli jest to możliwe.
  2. Korzystaj z transportu publicznego, rowerów lub aut elektrycznych — ogranicz używanie samochodów zwłaszcza tych z silnikami spalinowymi, na rzecz bardziej ekologicznych opcji transportu.
  3. Recykling i redukcja odpadów — praktyki recyklingu pomagają zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z procesów utylizacji.
  4. Wsparcie zrównoważonych produktów – inwestuj w produkty, które są produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i posiadają mniejszy ślad węglowy.
  5. Zadrzewianie i ochrona lasów — wspieraj projekty zadrzewiania, a także dbaj o ochronę istniejących lasów, które odgrywają istotną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla.

Jak obliczyć ślad węglowy produktu?

Aby dowiedzieć się, co to jest ślad węglowy i jak go obliczyć wystarczy znaleźć odpowiedni kalkulator, który profesjonalnie wyliczy ilość substancji emitowanych do środowiska. W celu ułatwienia tego procesu istnieją także standardy, takie jak ISO 14067, które oferują wytyczne dotyczące obliczania emisji. Firmy coraz częściej decydują się na przeprowadzanie analiz swoich produktów, co pomaga w identyfikacji obszarów o największym wpływie na środowisko i podejmowaniu działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Project Zero Waste 2024-03-26T11:59:43+00:00 27 grudnia 2023|