Audyt ISO — czym jest i na czym polega?

Współczesne przedsiębiorstwa, dążące do osiągnięcia doskonałości operacyjnej i zbudowania zaufania klientów, coraz częściej sięgają po certyfikację ISO. Jednak przed uzyskaniem prestiżowej etykiety, konieczne jest przejście przez rygorystyczny proces. Czy przygotowanie do audytu ISO jest w ogóle możliwe?

Audyt ISO – czym jest?

Audyt ISO to proces oceny i weryfikacji zgodności z normami ISO (International Organization for Standardization). Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji opracowuje standardy dotyczące różnych dziedzin, które mają na celu poprawę jakości, efektywności i bezpieczeństwa w wielu sektorach gospodarki. Weryfikacja ISO obejmuje sprawdzenie, czy dana firma, organizacja lub instytucja spełnia określone wymagania zawarte we wskazaniach. Istnieje sporo norm ISO w wielu dziedzinach życia w tym w gospodarce i zarządzaniu materiałami oraz odpadami.

Sprawdź >> Kompleksowy audyt środowiskowy dla firm

Dlaczego przeprowadza się audyt ISO?

Audyt ISO ma na celu zapewnienie, że organizacja utrzymuje wysoki standard skuteczności i zgodności działań z obowiązującymi przepisami. Posiadanie certyfikatu jest często postrzegane jako potwierdzenie wysokich standardów jakości i dopasowania do międzynarodowych norm, dlatego przygotowanie do audytu ISO nie jest możliwe z dnia na dzień. Audyt standaryzacyjny zwiększa zaufanie interesariuszy, klientów, partnerów biznesowych oraz innych podmiotów związanych z organizacją. W przypadku wskazań związanych z ochroną środowiska, takich jak ISO 14001, inspekcja pozwala przedsiębiorstwom na monitorowanie i doskonalenie swojego wpływu na środowisko. Działa to zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, co jest coraz ważniejszym aspektem dla wielu firm i społeczeństw. Jest to również ważne narzędzie zarządzania, które pomaga grupom doskonalić swoje procesy i osiągać lepsze wyniki operacyjne.

Sprawdź >> Audyt produktowy dla przedsiębiorstw

Jakie funkcje pełni audyt systemu ISO?

Audytorzy bacznie analizują procesy, procedury i dokumentację, oceniając, czy są one zgodne z wymaganiami norm standaryzacyjnych. Jak się przygotować na audyt ISO? Weryfikacja służy jako narzędzie doskonalenia. Proces identyfikacji obszarów do poprawy pozwala organizacji skoncentrować się na eliminowaniu słabości i doskonaleniu swoich działań. Nie bez znaczenia jest także audyt, podczas którego sprawdzany jest poziom zgodności ze wskazaniami, co jest kluczowe zwłaszcza w dziedzinach, gdzie bezpieczeństwo, wysoki poziom i zrównoważony rozwój są priorytetami. Poprzez identyfikację obszarów do poprawy, weryfikację oraz podniesienie świadomości w zakresie jakości, audyty ISO stanowią fundament skutecznego zarządzania. Dlatego też przedsiębiorstwa, dążące do osiągnięcia doskonałości, nie powinny bagatelizować roli inspekcji w procesie polepszania swoich działań.

Rodzaje audytów ISO

Różnorodność audytów ISO, które obejmują zarówno oceny wewnętrzne, jak i niezależne przeglądy zewnętrzne, stanowi istotny element procesu doskonalenia.

  • Audyt Wewnętrzny (Audyt Strony Pierwszej) – proces prowadzony przez pracowników organizacji. Jego głównym celem jest dokonanie samooceny skuteczności wdrożonego systemu ISO. Audytorzy wewnętrzni oceniają, czy firma spełnia wymagania konkretnego standardu ISO, identyfikują obszary wymagające poprawy i sporządzają raport wewnętrzny. Te działania pomagają w ciągłym doskonaleniu systemu.
  • Audyt Zewnętrzny — przeprowadzany przez niezależnych ekspertów spoza struktur organizacji, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania certyfikatu ISO. Wyróżniamy w nim:
    • Audyt Strony Drugiej — realizowany na zlecenie dostawców, klientów lub kontrahentów organizacji. Jego celem jest ocena zgodności systemu z wytycznymi standardu ISO oraz wartości potencjalnej współpracy. To narzędzie, które pozwala partnerom biznesowym sprawdzić, czy jednostka poddana audytowi spełnia ich oczekiwania.
    • Audyt Strony Trzeciej (Audyt Certyfikacyjny) – proces przeprowadzany przez niezależny podmiot zewnętrzny. Pozytywny wynik tego audytu pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy.
  • Audyt Wstępny (Audyt Zerowy) – odbywa się przed głównym audytem certyfikacyjnym, oceniając gotowość do certyfikacji zgodności z normą ISO. Przygotowuje firmę do wdrożenia systemu ISO. To zewnętrzne, niezależne sprawdzenie stanu przygotowania organizacji do spełnienia normy.

Jak przygotować się na audyt ISO? Jedyną możliwością jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, który weryfikuje gotowość do podjęcia się certyfikacji. Przygotowanie do audytu ISO to długa droga, o którą organizację powinny zadbać dużo wcześniej, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do audytu zewnętrznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą audytów związanych z ochroną środowiska!

2024-03-26T12:12:07+00:00 15 listopada 2023|