ISO 14001 – czym jest i jakie są jego korzyści?

Ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne leży w naszych rękach. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy starają się w jak największym stopniu zapobiegać niszczeniu naszej planety. Życie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz myślą ekologiczną widoczne jest w przedsiębiorstwach, które zgodnie z przepisami, zobowiązane są do udzielania się w sferze ekologii. Poszukiwanie rozwiązań przyniosło certyfikację systemu zarządzania środowiskowego. Co to jest ISO 14001? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Czym jest norma ISO 14001

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Jest to jedna z wielu norm ISO, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Norma ISO 14001 ma na celu pomoc organizacjom w identyfikowaniu, kontrolowaniu i redukowaniu wpływu ich działalności na środowisko naturalne oraz w spełnianiu obowiązujących przepisów i regulacji środowiskowych. Standard pomaga organizacjom identyfikować swoje wpływy na środowisko i podejmować działania w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko. ISO 14001 pomaga organizacjom spełniać obowiązujące przepisy i regulacje środowiskowe, co może chronić przed karami i sankcjami prawnymi.

Sprawdź >> Kompleksowy audyt środowiskowy

Wprowadzenie normy ISO 14001 – korzyści

 • Dzięki temu standardowi możliwe jest obniżenie kosztów operacyjnych, co przekłada się na oszczędności, które mogą korzystnie wpłynąć na budżet klientów.
 • Certyfikacja ISO pomaga ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów oraz poprawić wydajność organizacji.
 • Dzięki wdrożeniu tego standardu organizacja buduje zaufanie swoich klientów i innych interesariuszy.
 • ISO 14001 pomaga organizacji w spełnieniu wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • Wdrożenie standardu może zmniejszyć ryzyko nałożenia kar i sankcji, co skutkuje mniejszą ilością kontroli ze strony agencji ochrony środowiska i obniżeniem kosztów ubezpieczeń.
 • Certyfikat ten umożliwia organizacji śledzenie zmian w przepisach prawa, co daje wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się i rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów.
 • Wdrażanie standardu wpływa na pozytywny wizerunek organizacji oraz zadowolenie jej interesariuszy.
 • Posiadanie certyfikatu może otworzyć drzwi do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy cenią sobie dbałość o środowisko.
 • ISO 14001 może stanowić przewagę konkurencyjną, pomagając organizacji rozwijać się na rynku.

Sprawdź >> Audyt Logistyka Odzysku

Norma ISO 14001 – wymagania

 • Identyfikacja rynku, partnerów i regulacji prawnych, które wpływają na działalność organizacji.
 • Określenie zakresu systemu środowiskowego, polityki oraz celów środowiskowych, a także udostępnienie tych informacji wszystkim zainteresowanym stroną.
 • Klasyfikacja aspektów środowiskowych, czyli sposobów, w jakie firma oddziałuje na środowisko.
 • Analiza wymagań prawnych oraz identyfikacja ryzyka i szans związanych z aspektami środowiskowymi organizacji.
 • Przydzielenie odpowiednich odpowiedzialności i uprawnień pracownikom, zapewnienie ich kompetencji i świadomości oraz skuteczna komunikacja wewnątrz firmy i z zainteresowanymi stronami.
 • Wprowadzenie zasad postępowania środowiskowego, które minimalizują negatywny wpływ firmy na środowisko.
 • Określenie procedur reagowania na awarie środowiskowe i działania w przypadku wykrycia niezgodności w systemie środowiskowym.
 • Monitorowanie wpływu na środowisko za pomocą pomiarów, kontroli oraz regularnych audytów wewnętrznych i ocen zgodności.
 • Przegląd zarządzania, który pozwala podsumować dotychczasową działalność środowiskową i podejmować decyzje dotyczące przyszłości systemu zarządzania środowiskowego.

 

2024-03-26T12:22:20+00:00 15 września 2023|