Trzy najważniejsze sposoby postępowania z bioodpadami

Bioodpady to inaczej odpady organiczne. Są związane z działalnością człowieka, właściwie od samego początku życia społecznego. Są to m.in. resztki jedzenia, odpady z upraw roślin, hodowli zwierząt. Ich naturalne pochodzenie sprawia, że kryją w sobie prawdziwy potencjał, który został dostrzeżony przez ludzkość na przestrzeni lat.

 

Przedstawiamy trzy najważniejsze sposoby postępowania z bioodpadami:

SPALANIE

Jeden z pierwszych procesów pozyskiwania energii. Ludzie szybko odkryli, że spalanie odchodów zwierząt w paleniskach czy ogniskach jest dobrym źródłem ciepła.

KOMPOSTOWANIE

To recykling organiczny, czyli naturalna metoda zagospodarowania odpadów. Polega ona na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy (bakterie). Proces ten zachodzi w obecności tlenu w określonej temperaturze i wilgotności. W wyniku tego procesu powstaje żyzny kompost, który jest wykorzystywany później jako nawóz.

FERMENTACJA

To inny rodzaj recyklingu organicznego. Jest to proces, który zachodzi bez udziału tlenu. Substancje organiczne ulegają również rozkładowi przez różne mikroorganizmy (np. bakterie).

Artykuł pochodzi z MiniLO&Aniela nr 12/2015.

2018-07-17T11:18:59+00:00 23 lutego 2016|