Skąd wiemy, czy w Polsce jest czyste powietrze?

Skład powietrza

Powietrze, w którego skład wchodzą przede wszystkim tlen i azot, jest niezbędnym do życia źródłem energii. Niestety w powietrzu znajdują się także szkodliwe dla zdrowia substancje, tzw. zanieczyszczenia. Trafiają one do powietrza przede wszystkim z naszych domów (np. dym z komina), z samochodów (spaliny) oraz z różnych zakładów przemysłowych. Te szkodliwe substancje mogą mieć wpływ na nasze zdrowie, dlatego prowadzi się badania, aby sprawdzić, czy w Polsce jest czyste powietrze. Takie badania prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska.

W całym kraju rozmieszczone są stacje pomiarowe, gdzie wykonuje się automatyczne i manualne pomiary jakości powietrza. Jest ich w Polsce ponad 250 i razem tworzą sieć pomiarową. Najwięcej stacji pomiarowych znajduje się w dużych miastach dlatego, że powietrze w miastach jest najbardziej zanieczyszczone. Urządzenia, w które wyposażona jest stacja, mierzą, ile jest w powietrzu szkodliwych gazów, drobnego pyłu, który nosi nazwę pyłu zawieszonego, a także innych zanieczyszczeń, które mogą powodować u ludzi różne choroby i dolegliwości.

Czyste powietrze – pomiary

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych są od razu przesyłane do specjalnej bazy
komputerowej i można je zobaczyć na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów oraz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem: www.powietrze.gios.gov.pl.

Artykuł pochodzi z MiniLO&Aniela nr 13/2016.

2018-07-17T10:21:23+00:00 31 marca 2016|