Rozszerzona Odpowiedzialności Producenta (ROP) – czym jest?

Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców to koncepcja, która w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie w dziedzinie zarządzania firmami. Tradycyjnie odpowiedzialność przedsiębiorców ograniczała się do spełniania wymogów prawnych i moralnych dotyczących ich działalności. Jednak w obliczu dynamicznych zmian społecznych, środowiskowych i technologicznych, konieczne stało się poszerzenie tego horyzontu odpowiedzialności. Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców (ROP) odnosi się do idei, że firmy powinny brać na siebie odpowiedzialność nie tylko za swoje działania bezpośrednio związane z produkcją i sprzedażą, ale również za szerokie spektrum skutków, jakie generuje wprowadzanie opakowań do obiegu. Obejmuje to pracowników, konsumentów, społeczności lokalne, środowisko naturalne oraz społeczeństwo jako całość.

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producentów?

Rozszerzona odpowiedzialność producentów to przede wszystkim środki, które zostały podjęcie w celu zobowiązania przedsiębiorstw do ponoszenia kosztów związanych z wprowadzeniem do obiegu odpadów. Pozwala to na jak najdokładniejszą kontrolę wszystkich przedsiębiorców, którzy nie ograniczają swojej działalności do zbierania i przetwarzania odpadów. Każdy z producentów zobowiązany jest również do gromadzenia danych oraz sporządzania raportów dotyczących wprowadzenia do obrotu odpadów, oraz zbierania i przetwarzania powstałych odpadów. Wszystkie informacje udostępniane są publicznie, a zwłaszcza te, które dotyczą odpowiedniego gospodarowania odpadami.

Sprawdź >> Przygotowanie rocznego sprawozdania o odpadach

Odpowiedzialność producentów a koszty gospodarowania odpadami

Koszty, które ponosi podmiot generujący odpady, służą w celu opłacenia zbierania oraz segregowania powstałych odpadów, ich transportu oraz przetwarzania. Kwota ta jest opłacana w sposób kaucyjny, co powoduje, że wyprodukowanie mniejszej ilości odpadów będzie wiązało się ze zwrotem należności, natomiast przekroczenie zadeklarowanej ilości – koniecznością dopłaty. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do gromadzenia i raportowania informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu oraz zebranych odpadów. Do ich zadań należy również uświadamianie ich potencjalnych odbiorców o tym, w jaki sposób, zgodnie z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za grupowe wprowadzenie wniosków, to koszty ustalane są indywidualne dla danego produktu lub danej grupy, z uwzględnieniem ich trwałości, możliwości recyklingu oraz ilości substancji niebezpiecznych w ich składzie.

Sprawdź >> Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Zapobieganie powstawaniu odpadów a odpowiedzialność producentów

Ustawa o odpadach mówi o tym, że każdy podmiot, który przyczynia się do powstawania odpadów, musi planować takie działania. Projekt oraz prowadzenie czynności związanych z powstawaniem odpadów powinny się odbywać w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć wytwarzanie odpadów, a co za tym idzie, zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko. Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców odpowiada za kontrolowanie przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obiegu odpady. Oczywiście przedsiębiorstwa mogą również przyczynić się do powstawania mniejszej ilości odpadów, prowadząc działania na rzecz środowiska, takiej jak promowanie recyklingu, zachęcanie do przetwarzania oraz wielokrotnego użytku, zmniejszenie ilości powstałych odpadów, opracowanie kampanii promocyjnych i wiele innych. Każdy podmiot powinien również przyczynić się do zmniejszenia wprowadzania do obiegu odpadów, których recykling nie jest możliwy oraz dążyć do przeciwdziałania zaśmiecania środowiska morskiego.

Skorzystaj z konsultingu środowiskowego Project Zero Waste i dowiedź się więcej!

Project Zero Waste 2024-05-16T08:03:30+00:00 19 maja 2023|