Jak to jest z odpadami?

W połowie ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny rozwój przemysłowy, naukowy oraz techniczny. Podniósł się komfort życia. Wzrost dochodów, globalizacja gospodarki oraz otwarcie rynków, nowe technologie, działania marketingowe i reklamowe sprzyjały rozwojowi społeczeństwa konsumpcyjnego. Mamy dostęp do różnego rodzaju towarów, które łatwo nabywamy, ale których także bardzo łatwo się pozbywamy, zastępując je nowymi. Tym procesom towarzyszy wiele negatywnych zjawisk przynoszących szkodę środowisku naturalnemu, tj. nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, utrata terenów zielonych oraz  różnorodności gatunków roślin i zwierząt. Już na początku lat siedemdziesiątych XX w. przekroczyliśmy zdolność odtwarzania się zasobów Ziemi. Wynikiem nadmiernej konsumpcji są nadmierne masy odpadów, takich jak – komunalne i produkcyjne.

Odpady komunalne

zwane również bytowymi to różnego rodzaju przedmioty, które są niepotrzebne i których chcemy się pozbyć. Poprzez ciągłe nabywanie nowych towarów oraz pozbywanie się starych,
niepotrzebnych już rzeczy, wytwarzamy ich coraz więcej.

Artykuł pochodzi z MiniLO&Anielanr 1/2103.
2018-07-18T12:46:53+00:00 3 czerwca 2013|