Czym jest system EMAS i jak wytłumaczyć jego rosnącą popularność?

System EMAS (czyli Europejski system ekozarządzania i auditu) coraz częściej postrzegany jest jako alternatywa dla normy ISO 14001 i jednocześnie najwyższy standard w dziedzinie zarządzania środowiskowego. Zgodnie z założeniem, EMAS ma pomóc organizacji w doskonaleniu jej działalności środowiskowej, optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych oraz kształtowanie jej ekologicznego wizerunku. Nie sposób nie wspomnieć, że wdrożenie tego systemu stanowi również formę gwarancji pełnej zgodności z prawem w zakresie ochrony środowiska. Nie od dziś wiadomo, że stawiając na ochronę środowiska, przedsiębiorcy wygrywają podwójnie – zyskując przychylność konsumentów oraz oszczędzając pieniądze. Logotypy EMAS Polskie Centrum Akredytacji

Wiele organizacji przekonuje się do weryfikacji EMAS mając na uwadze m.in. ograniczenie zużycia surowców, redukcję opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz obniżenie wysokości stawek ubezpieczeniowych. Jednak oprócz wymiernych korzyści finansowych, wdrożenie oraz rejestracja w systemie EMAS, daje każdej firmie możliwość znalezienia się w elitarnej grupie przedsiębiorstw, które postrzegane są nie tylko w Polsce i Europie, ale na całym świecie, jako organizacje proekologiczne. Dodatkową zachętę stanowi możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych na wdrażanie i certyfikację systemów zarządzania środowiskowego. Specjaliści w dziedzinie zarządzania środowiskowego przewidują, że korzystanie z takich narzędzi jak EMAS może w najbliższym czasie stać się elementem rywalizacji na rynku i budowania przewagi konkurencyjnej. W związku z powyższym nikogo już nie dziwi fakt stale rosnącego zainteresowania tematyką EMAS.

Jednym z krajowych weryfikatorów EMAS posiadających akredytację PCA, jest Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej. To właśnie CCJ dokonało weryfikacji EMAS m.in. w Ministerstwie Środowiska. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001 oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z ekspertami i specjalistami uznanymi na krajowym rynku.

Więcej informacji na temat weryfikacji oraz szkoleń EMAS znajdą Państwo pod adresem: https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/EMAS.html

Logotyp Centrum Certyfikacji Jakości                                            Logotyp Warszawskiej Akademii Technicznej

MM_Damian 2018-07-26T13:37:18+00:00 8 kwietnia 2015|