Co to właściwie jest akumulator?

Akumulator to tzw. wtórne ogniwo galwaniczne, które może być wielokrotnie używane i ponownie ładowane prądem elektrycznym. Inaczej niż bateria, która po zużyciu nie może być już ponownie naładowana.

Akumulator gromadzi energię elektryczną i dzięki reakcjom chemicznym w elektrolicie, zamienia ją na energię chemiczną. Następnie, podczas pracy (np. w zabawkach, telefonach, samochodach, wózkach widłowych), energia chemiczna jest ponownie zamieniana na elektryczną. Gdy cała energia zostanie wykorzystana, akumulator rozładowuje się.

Istnieje jednak możliwość ponownego naładowania akumulatora, aby kolejny raz go wykorzystać. Dzieje się tak wielokrotnie.

Czy akumulator może być niebezpieczny?

Tak. To my sami możemy spowodować, że akumulator stanie się niebezpieczny, zarówno dla
nas, jak i środowiska naturalnego. Podczas pracy akumulatora zachodzą także nieodwracalne reakcje uboczne, które powodują, że akumulator traci swoje właściwości. Wówczas, staje się odpadem niebezpiecznym, a to, co z nim zrobimy, ma ogromne znaczenie. Także nieprawidłowe korzystanie z akumulatora podczas jego pracy może spowodować zagrożenie.

O czym musimy pamiętać?

 1. Akumulatory wykorzystujemy zgodnie z instrukcją obsługi.
 2. Elektrolit to kwas, który znajduje się w środku akumulatora. Jest silnie żrący i niebezpieczny dla ludzi i środowiska.
 3. Nie przechylamy. Z przechylonego akumulatora może wypłynąć niebezpieczny elektrolit.
 4. Jeśli nie korzystamy z akumulatora, zabezpieczamy go przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak: zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, promieniowanie, opady oraz źródła ognia.
 5. Akumulator to nie zabawka. Musi być zawsze odpowiednio zabezpieczony przed dziećmi
  i zwierzętami. To ogromne ryzyko poparzenia kwasem.
 6. Wyrzucenie akumulatora w lesie, na śmietniku czy wyniesienie do piwnicy to łamanie prawa.
 7. Oddanie (bezpłatnie) starego akumulatora do punktu sprzedaży lub do innego punktu
  wyznaczonego przez producenta to nasz obowiązek.
 8. Zużyte baterie i akumulatory zbieramy selektywnie. To oznacza, że nie umieszczamy ich z innymi rodzajami odpadów.
 9. Stary model możesz wymienić na nowszy, wyprodukowany w nowej technologii, bardziej
  ekologiczny.
 10. Dzięki stosowaniu powyższych zasad możemy chronić nas i środowisko naturalne przed
  szkodliwym wpływem odpadów niebezpiecznych.

Artykuł pochodzi z MiniLO&Aniela nr 12/2015.

Artykuł przygotowany w ramach publicznych kampanii edukacyjnych, podnoszących stan świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagających osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, sfinansowany przez firmę EnerSys sp. z o. o.

EnerSys sp. z o.o. – www.hawker.pl

2018-07-17T10:24:18+00:00 31 marca 2016|