Zbieraj makulaturę, ratuj konie

Akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie jest jednym z działań programu Święto Drzewa Klubu Gaja. Rocznie każdy z nas zużywa 240 kg papieru. Do wyprodukowania takiej ilości potrzeba czterech drzew, albo… 270 kg makulatury! Uczestnicząc w akcji Klubu Gaja, segregujesz odpady, chronisz środowisko, pomagasz ludziom i zwierzętom.

Jak włączyć się do akcji?

Bardzo prosto! Zbieraj makulaturę (lub puszki), a pieniądze z ich sprzedaży przesyłajcie na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 z dopiskiem: Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Klub Gaja przeznacza te pieniądze na ratowanie, opiekę i leczenie koni. Podczas zbiórek możesz zorganizować wystawę, festyn, happening lub stoisko informacyjne.

Nagradzamy najbardziej zaangażowanych. Regulamin konkursu na www.swietodrzewa.pl

Dlaczego prowadzimy taką akcję?

Rocznie w Polsce przeznacza się na ubój 60 tysięcy koni. Większość z nich sprzedawanych za granicę czeka długi transport przypłacony ranami i stresem. Na rzeź trafiają konie młode hodowane na mięso, po ciężkich pracach i wykluczone ze sportu. Pomocy potrzebują także konie chore, zaniedbane. Razem możemy im pomóc. Włącz się do akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Uratowanym koniom Klub Gaja zapewnia dom, opiekę i leczenie, a one nadal pomagają ludziom – w hipoterapii, w lekkich jazdach rekreacyjnych lub w pracach w gospodarstwach.

Klub Gaja uratował już 55 koni! Są zadbane i potrzebne dzięki akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie, a także Zbieraj kartridże, ratuj konie, pieniądzom z darowizn, z 1% podatku – nasz KRS 0000120069.

Nagroda Pegaza

Uczestników akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie Klub Gaja nagradza za najbardziej pomysłowe i twórcze działania. Nagrodą jest statuetka Pegaza. Przyznawana w 3 kategoriach: najwięcej zebranej makulatury, współpraca oraz zaangażowanie największej liczby uczestników, najciekawsze przeprowadzenie działań. Więcej informacji i regulamin konkursu na www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy/Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

Ważne! Na sprawozdania ze zbiórki makulatury i wpłaty czekamy do 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie powinno zawierać opis działań, zaangażowania partnerów i zdjęcia.

Gaja to polska organizacja ekologiczna, która buduje Pokolenie EkoXXI.

KRS: 0000120069

Wydrukowano na papierze produkowanym w sposób przyjazny dla środowiska www.arcticpaper.com

www.klubgaja.pl
www.facebook.com/Klub.Gaja

2018-07-17T12:52:06+00:00 2 kwietnia 2015|