XI Forum Młodej Logistyki i II Logistyczne Targi Pracy (relacja)

Wydarzenie archiwalne:
29-30 marca 2012r. – Warszawa

Dialog nawiązany pomiędzy studentami, a najważniejszymi osobami w branży, stworzy niezwykłą atmosferę konferencji oraz pozwolił na powstanie nowych idei i świeżego spojrzenia na zagadnienia związane z transportem, spedycją i logistyką. W trakcie pierwszego dnia, Forum towarzyszyły również Logistyczne Targi Pracy.

Forum Młodej Logistyki to konferencja studencka o najdłuższej tradycji, rosnącym z roku na rok poziomie merytorycznym i prestiżu. Tegoroczna, jedenasta już edycja, odbyła się w ostatni weekend marca w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Studenci z kraju i z zagranicy, zainteresowani pracą w branży TSL, mogli dodatkowo uzyskać praktyczne podpowiedzi i narzędzia budowania kariery podczas Logistycznych Targów Pracy, które miały miejsce 29 marca.

Organizatorem obydwu wydarzeń jest Studenckie Koło Logistyki Stosowanej, działające na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Pierwszego dnia odbył się emocjonujący konkurs, w którym wystartowało 10 kół naukowych z całej Polski. Zadanie polegało na zaprezentowaniu problemu, który będzie miał szczególne znaczenie dla branży TSL w ciągu najbliższych kilku lat i zaproponowaniu dla niego rozwiązania. Prezentacje były następnie ocenianie przez Kapitułę Ekspertów, która też czuwała nad poziomem merytorycznym całe learnShops podczas IV edycji go przedsięwzięcia. Pierwszą nagrodę przyznano Kołu Naukowemu „Logistyka”, działającemu przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Dzień drugi był bardziej praktyczny i ukierunkowany na skonfrontowanie wiedzy akademickiej z realiami pracy w sektorze logistycznej. Słuchacze uczestniczyli w panelu HR i „case studies”, przygotowanymi przez sponsorów wydarzenia.

Ogromnie nas cieszy, że mogliśmy patronować obydwu wydarzeniom – czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję!

2018-08-08T10:18:01+00:00 29 czerwca 2012|