Wybrane problemy wynikające z projektu rozporządzenia w sprawie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami

Rozporządzenie w sprawie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami jest aktem prawnym, który po raz pierwszy na taką skalę i w taki sposób uregulował zagadnienia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami. Wejście w życie tego aktu prawnego pociąga jednak za sobą określone, niekiedy daleko idące skutki prawne, i to zarówno dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbierania i zagospodarowywania odpadów, jak i podmiotów, które z tymi przedsiębiorcami wchodzą w określone stosunki prawne. Warto zatem podjąć rozważania nad niektórymi aspektami jurydycznymi tego rozporządzenia.

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
radca prawny

Źródło: Logistyka Odzysku nr 3/2015(16), str. 44-46

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

2018-08-02T10:48:09+00:00 17 września 2015|