Warsztaty z firmą ENERSYS Sp. z o.o. w Bielsku – Białej

Publiczne kampanie edukacyjne realizowane przez firmę EnerSys sp. z o.o. oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów.

W dniu 3 grudnia w Bielsku – Białej odbyło się spotkanie z nauczycielami w ramach Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora, pod tytułem “Nie trać energii…”. Omówiono wpływ substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko oraz zdrowie ludzi, selektywną zbiórkę, dostępne systemy zbierania i recyklingu, oznaczenia symboli oraz rolę użytkowników końcowych w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Spotkanie połączone zostało z dyskusją oraz zajęciami praktycznymi. Przeprowadzona została krótka sonda z pytaniem, czy nauczyciele poruszają na swoich lekcjach temat selektywnego zbierania oraz recyklingu baterii i akumulatorów. Okazuje się, że nie. Owszem, zbieranie baterii oraz ich negatywny wpływ na środowisko są im znane. Nowym elementem była potrzeba edukacji ekologicznej na temat akumulatorów. Nauczyciele ciągle poszukują ciekawych tematów i form ich realizacji. Poruszona tematyka zajęć w kontekście akumulatorów na pewno dla wielu będzie inspiracją.

Każdy uczestnik otrzymał zestaw informacyjno-edukacyjny, w tym także materiały od naszych partnerów. W ten sposób zostały  przekazane dodatkowe informacje na temat segregacji odpadów opakowaniowych (Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.), rodzajów baterii przemysłowych oraz stosowanych technologii magazynowania energii (EnerSys sp. z o. o.) oraz ulotki na temat rowerów marki Ferrini (dystrybutorem jest firma Alliance Bikes – sponsor konkursu dla nauczycieli). Na wstępie bloków tematycznych zaprezentowane zostały podstawowe informacje o partnerstwie firm oraz o tym, czym dana firma się zajmuje oraz z czego wynika nasz współpraca.

Project Zero Waste 2023-04-19T12:20:13+00:00 22 grudnia 2015|