Warsztaty w Zespole Szkół nr 13 w Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu

We wtorek 17 czerwca br. Ogólnopolski Klub EkoEdukatora wspólnie z Eko Cykl Organizacją Odzysku Opakowań S.A. zorganizował warsztaty terenowe dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich ponownego wykorzystania. Po nawiązaniu współpracy z nauczycielem przyrody przedstawiciel organizatorów dzielił się swoją wiedzą z podopiecznymi Zespołu Szkół nr 13 w Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu.

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie mieli możliwość podniesienia swojej świadomości ekologicznej. Na wstępie dowiedzieli się m.in. co tak naprawdę oznacza pojęcie “odpadu” oraz jaką wartość ma każde opakowanie.

 

W trakcie zajęć uczniowie wykazali się dużą wiedzą nt. odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą one stanowić dla środowiska naturalnego, a także każdego człowieka. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń była skupiona wokół praktycznych sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich ponownego wykorzystania. Rekwizyty zaprezentowane przez osobę prowadzącą zajęcia pomogły we właściwy sposób pokierować wyobraźnią odbiorców. Dzięki temu uczniowie z ZS nr 13 wiedzieli jak odpadom z każdej frakcji znaleźć nowe zastosowanie. Przykładowo z papieru i tektury uczniowie proponowali przygotować: kreatywne zabawki oraz bajkowe opakowania na prezenty. Butelki i słoiki szklane zanim otrzymają status odpadu mogłyby zostać ponownie wykorzystane do przygotowania domowych przetworów na zimę lub ozdobnego flakonu. Z kolei opakowania z tworzyw sztucznych miały w większości przypadków spełniać powtórnie funkcję opakowaniową.

 

Niecodzienne zajęcia pomogły uczestnikom w łatwy i przystępny sposób uporządkować posiadaną wiedzę. Od tej pory będą oni mogli w świadomy sposób nadawać drugie życie niejednemu przedmiotowi.

ECMMDM 2024-06-21T07:21:21+00:00 31 lipca 2014|