TOMRA Sorting partnerem konferencji „Czy Polska poradzi sobie z problemem śmieci”

Firma Tomra Sorting była partnerem organizowanej przez KIG konferencji „Czy Polska poradzi sobie z problemem śmieci?”. W dyskusji nad problemem zagospodarowania odpadów i oceną przebiegu „śmieciowej rewolucji” w pięć miesięcy od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wzięli udział eksperci rządowi i przedstawiciele organizacji branżowych, m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, poseł Tadeusz Arkit, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski, Przewodniczący Rady Przedstawicieli RIPOK Piotr Szewczyk, Prezes KIGO- Tomasz Uściński, Prezes PIGO Dariusz Matlak.

„Pomimo wdrażanej od lat selektywnej zbiórki odpadów, ambitnych celów w zakresie osiągania poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu frakcji materiałowych w Polsce odzyskuje się znacząco mniej surowców z odpadów niż w innych państwach europejskich. Aby coś się w tym zakresie zmieniło konieczne są dalsze zmiany prawne, organizacyjne i mentalne. Wspierane muszą być efektywność działań i procesów technologicznych oraz rzeczywista redukcja składowanych odpadów. Choć w ostatnich miesiącach obserwujemy niesprzyjającą właściwemu rozwojowi branży ewolucję wdrażanego systemu, uważamy że możliwe jest stworzenie w Polsce efektywnego systemu gospodarowania odpadami. Ważne jest premiowanie najwyższej jakości świadczonych w tym zakresie usług, eliminowanie patologicznych działań i przyczyn ich występowania. Stąd nasz udział w inicjatywie Krajowej Izby Gospodarczej – mówi Mariusz Rajca, Prezes Tomra Sorting.

Konferencję zakończyła wizyta w firmie BYŚ, na jednej z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych instalacji w Polsce.

2018-08-02T11:32:37+00:00 9 grudnia 2013|