Relacja z warsztatów z firmą ENERSYS Sp. z o.o.

W dniach 17.11.2015 r. w Katowicach oraz 18.11.2015 r. w Krakowie odbyły się spotkania dla nauczycieli zrzeszonych przez Ogólnopolski Klub EkoEdukatora. Program warsztatów został podzielony na dwa bloki tematyczne. Dotyczyły one zagadnień pod tytułem “Żywność a gospodarka odpadami” oraz “Nie trać energii…”.

W części 1. omówiono zasady zdrowego żywienia, konsekwencje nieprawidłowej diety, problem nadwagi
u dzieci i młodzieży, oznakowania opakowań oraz sposoby postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Część 2. spotkań dotyczyła edukacji na temat baterii i akumulatorów. Omówiono wpływ substancji stosowanych
w bateriach i akumulatorach    na środowisko oraz zdrowie ludzi, selektywną zbiórkę, dostępne systemy zbierania
i recyklingu, oznaczenia symboli oraz rolę użytkowników końcowych w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Zajęcia połączone zostały z dyskusją oraz zajęciami praktycznymi. W Katowicach gościliśmy dietetyka, który podzielił się swoim doświadczeniem zawodowym. Jedna z katowickich nauczycielek wsparła nas w praktycznym upcyklingu odpadów opakowaniowych – pokazała, jak z odpadów zrobić liski, kotki, koszyczki, ozdoby choinkowe. Przeprowadzona została krótka sonda z pytaniem, czy nauczyciele poruszają na swoich lekcjach temat selektywnego zbierania oraz recyklingu akumulatorów. Okazuje się, że nie. Owszem, zbieranie baterii oraz ich negatywny wpływ na środowisko są im znane. Nowym elementem była potrzeba edukacji ekologicznej na temat akumulatorów. Nauczyciele ciągle poszukują ciekawych tematów i form ich realizacji. Poruszona tematyka zajęć w kontekście akumulatorów na pewno dla wielu będzie inspiracją.

Każdy uczestnik otrzymał zestaw informacyjno-edukacyjny, w tym także materiały od naszych partnerów. W ten sposób zostały przekazane dodatkowe informacje na temat segregacji odpadów opakowaniowych (Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.), rodzajów baterii przemysłowych oraz stosowanych technologii magazynowania energii (EnerSys sp. z o. o.) oraz ulotki na temat rowerów marki Ferrini (dystrybutorem jest firma Alliance Bikes – sponsor konkursu dla nauczycieli). Na wstępie bloków tematycznych zaprezentowane zostały podstawowe informacje o partnerstwie firm oraz o tym, czym dana firma się zajmuje oraz z czego wynika nasz współpraca.

Project Zero Waste 2023-04-04T07:04:24+00:00 14 grudnia 2015|