Pokaz iluzjonistyczny „Magiczna Energia” w ramach publicznej kampanii edukacyjnej firmy EnerSys Sp. z o. o

5 grudnia w Kinie Helios w Bielsku – Białej przy ul. Mostowej 5 o godz. 10:55 rozpoczął się pokaz iluzjonistyczny pt. Magiczna Energia. Odbiorcami bezpośrednimi były dzieci, młodzież, ich opiekunowie oraz dorośli. Odbiorcami pośrednimi zostali domownicy i osoby pozostające w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami występu.

Zgromadzona publiczność mogła w niecodzienny sposób poznać zasady prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Nauka miała jedną z najbardziej efektywnych form – podnosiła świadomość ekologiczną odbiorców poprzez zabawę.

Iluzjonista rozpoczął swój pokaz od prezentacji akumulatora i przedstawienia zasady jego działania. Przesyłanie energii pochodzącej z akumulatora zostało przez niego zobrazowane za pomocą piłeczki pojawiającej się w dłoni dziecka. W dalszej części spektaklu została wykorzystana magiczna torba zmian. Dzięki pomocy kolejnego chętnego widza, w torbie umieszczono baterie. Podczas sztuczki okazało się, że zawiera ona w swoim wnętrzu szkodliwe substancje. Niebezpieczeństwo żrącego płynu zostało zaprezentowane na przykładzie kontaktu z rośliną. Piękna róża utraciła swoją atrakcyjność i zdrowy wygląd podczas kontaktu z niebezpiecznym elektrolitem. Porównanie miało uzmysłowić odbiorcom jak groźne substancje zawarte w bateriach i akumulatorach wpływają na organizmy żywe. W dalszej części pokazu po raz kolejny została wykorzystana energia zmagazynowana w akumulatorze. Tym razem posłużyła ona do … uniesienia stolika. Chętny widz mógł osobiście sprawdzić czy stolik naprawdę samodzielnie się unosi. Kolejnym motywem edukacyjnym było uzmysłowienie odbiorcom jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą sytuacja w której akumulator zbliżymy do źródła ognia. Niesie to ze sobą duże zagrożenie, co zaprezentował wybuch akumulatora. Na zakończenie pokazu iluzjonista uzmysłowił odbiorcom potrzebę czytania instrukcji, w których znajdują się bezcenne informacje m.in. nt. prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Projekt został zrealizowany w ramach publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów, wspomagających osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, prowadzonych na zlecenie firmy EnerSys Sp. z o.o.

 

Enersys Sp. z o.o.

2018-08-16T11:11:41+00:00 22 grudnia 2015|