NOVAGO – nowa jakość w gospodarowaniu odpadami w Polsce

NOVAGO – polska spółka specjalizująca się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami – ogłosiła strategię rozwoju na polskim rynku. Plany spółki obejmują ekspansję geograficzną, dalszy intensywny rozwój prac nad innowacyjnymi technologiami zagospodarowania odpadów oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług. By zrealizować ambitne plany rozwojowe spółka rozważa również pierwotną ofertę publiczną – wejście na Giełdę Papierów Wartościowych.

Novago prezentacja

NOVAGO – wcześniej działająca na rynku jako Grupa USKOM – to dynamicznie się rozwijająca firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Działalność spółki obejmuje przetwarzanie odpadów komunalnych i produkcję paliwa alternatywnego RDF (z ang. Refused Derived Fuel), produkcję energii ze źródeł odnawialnych, zbiórkę odpadów, a także składowanie pozostałości poprocesowych. W pełni zintegrowana infrastruktura i sprawdzone w działaniu, unikatowe rozwiązania – takie jak współistniejące z instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) linie do produkcji paliwa alternatywnego, instalacje bioreaktora czy biogazowej elektrociepłowni kogeneracyjnej (CHP – Combined Heat and Power) – plasują NOVAGO na pierwszej pozycji wśród innowacyjnych firm z sektora gospodarki odpadami w Polsce.

Zaawansowana technologia i nowoczesna infrastruktura w 6 zakładach spółki, pozwala na przetworzenie ponad 880 tys. ton odpadów rocznie. Według szacunków firmy, w 2015 roku NOVAGO zagospodaruje ok. 15% odpadów wytworzonych w 6 województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, a także łódzkim i pomorskim. Technologia NOVAGO jest w pełni przyjazna środowisku i dostosowana do najwyższych standardów Unii Europejskiej (w perspektywie wykraczającej poza rok 2020 w obszarze odpadów biodegradowalnych). Spółka jest również największym producentem wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF wytworzonego z odpadów komunalnych. Zdolność produkcyjna zakładów NOVAGO wynosi 200 tys. ton RDF rocznie, a odbiorcą paliwa są cementownie.

Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój ponadregionalny, co skłoniło nas do przeprowadzenia rebrandingu, a także do publicznego ogłoszenia naszych zamierzeń. Mamy ugruntowaną, bardzo silną pozycję rynkową, ambitne plany, ale przede wszystkim kluczowe aktywa, w tym unikatowy know-how, co dodatkowo zwiększa naszą przewagą konkurencyjną na wielu polach. Przede wszystkim jesteśmy spółką innowacyjną – wdrażamy najnowsze, najbardziej zaawansowane technologie z zakresu przetwarzania odpadów oraz kontrolowanej eksploatacji OZE – by realizować podstawowe założenie: zero tolerancji dla odpadów. Wiemy również jak sprostać wysokim wymaganiom stawianym polskim samorządom zarówno przez Unię Europejską, jak i społeczności lokalne. Potrafimy pogodzić te interesy i przedstawić naszym partnerom atrakcyjną ofertę podkreśla Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu NOVAGO Sp. z o.o.

Zarząd NOVAGO przedstawił również unikatowy i wysoce efektywny model biznesowy spółki opracowany w oparciu o założenie gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym. Pełne wykorzystanie potencjału energetycznego głównych frakcji odpadów sprawia, że składowane pozostałości mogą być zredukowane do minimum. Jednocześnie w zakładach NOVAGO wykorzystywana jest unikatowa w skali Polski technologia produkcji energii z odpadów komunalnych. Instalacje zaprojektowane i wykorzystywane przez NOVAGO umożliwiają jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

Model biznesowy NOVAGO zakłada przede wszystkim pełne wykorzystanie każdej frakcji odpadów. Z frakcji palnej uzyskujemy wysokoenergetyczne paliwo alternatywne tzw. RDF, który kupują od nas energochłonne zakłady produkcyjne – głównie cementownie. Odbiór RDF mamy zabezpieczony w postaci wieloletnich kontraktów z głównymi graczami rynkowymi. Z kolei z frakcji organicznej pozyskujemy cenny biogaz, który zasila nasze elektrociepłownie kogeneracyjne. Elektrociepłownia zasila w energię cieplną i elektryczną istniejącą infrastrukturę, a w przyszłości jej nadmiar będzie również wzbogacać naszą ofertę z zakresu podaży paliw i energii. Nasza strategia poczynając od 2015 roku zakłada także, że podejmiemy się dalszej ekspansji geograficznej, konsolidacji rynku oraz przetwarzania innych grup odpadów. NOVAGO jeszcze bardziej poszerzy zakres gospodarowania odpadami w Polsce – dodaje Michał Dąbrowski.Logotyp Novago Nowoczesne Gospodarowanie Odpadami

2018-07-26T12:36:00+00:00 11 maja 2015|