Łódzkie stolicą Biogospodarki

Już po raz czwarty Łódź stanie się stolicą „Biogospodarki”.

Około 400 specjalistów z Polski i zagranicy przyjedzie, by rozmawiać na ważne tematy zrównoważonej bioekonomii i włączenia przemysłu do bioekonomicznych łańcuchów wartości podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r.

Spotkanie biznesu, nauki i samorządów

„Tradycją kongresu stał się dialog, w którym uczestniczą przedstawiciele biznesu (przedsiębiorcy, inwestorzy), środowisk naukowo-badawczych, samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu, wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także do nawiązania nowych kontaktów. – mówi Marszałek Województwa Łódzkiego, p. Witold Stępień – „Mam nadzieję, że październikowy Kongres przyczyni się do wzbogacenia wielu biznesowych zamierzeń, owocując kolejnymi inicjatywami, wzmacniającymi rozwój zrównoważonej biogospodarki. Dla nas to ważny element strategicznego działania”.

Bio korzystne dla gospodarki

Terminy biogospodarki czy bioekonomii coraz częściej pojawiają się w mediach i dyskusjach społecznych. Ta nowa, interdyscyplinarna gałąź gospodarki kładzie nacisk na intensyfikację produkcji przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu surowców naturalnych, szerokim stosowaniu technologii sprzyjających ochronie środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Zadaniem biogospodarki jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ochrona zasobów naturalnych, zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych, łagodzenie efektu i spowolnienie zmian klimatycznych…

Trend staje się coraz silniejszy, coraz bardziej widoczny także w zachowaniach biznesowych, gdzie nastąpiła silna przemiana w obszarze wartości. Mając na względzie jakość życia i przyszłość mieszkańców Ziemi, biznes coraz częściej wdraża innowacyjne technologie i zmienia swoje procesy i sposób działania na bardziej EKO. Takie prospołeczne zachowania dostrzegają i doceniają klienci, dokonując swoich konsumenckich wyborów – średnio 13% lepsze wyniki finansowe osiągają firmy, które prowadzą działania zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu*.

*Badanie przeprowadzone przez rząd francuski wśród 8500 firm zatrudniających powyżej 10 pracowników.

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016 r. w EC1 Łódź, Miasto Kultury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

2018-07-24T11:44:32+00:00 21 września 2016|