Książka “Efektywność surowcowa w Polsce”

Zapraszamy do zapoznania się z nową pozycja wydawnictwa Difin “Efektywność surowcowa w Polsce” autorstwa Piotra Grodkiewicza, dr Katarzyny Michniewskiej oraz Pauliny Polakiewicz. Podjęta przez autorów tematyka efektywności surowcowej jest ważna i aktualna z punktu widzenia ekonomii i zarządzania, ochrony środowiska, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. W związku z tym należy uznać, że monografia stanowi interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne efektywności surowcowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym – nieograniczające się wyłącznie do gospodarki Unii Europejskiej. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona złożonym i trudnym problemom związanym z domykaniem pętli łańcucha dostaw w wymiarze przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, sektorów oraz gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zjawisk występujących na tym polu badawczym w Polsce. Więcej.

MM_Agnieszka 2018-08-02T10:39:08+00:00 23 września 2015|