Kongres dla przyszłości planety

Już po raz czwarty Łódzkie pełniło rolę stolicy „Biogospodarki”. W tym tegorocznym Kongresie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 600 osób, w tym kilkadziesiąt z zagranicy. Rozmawiano na tematy ważne dla jakości życia całej planety ale i odpowiedzialności i zadań na szczeblu regionalnym. Złożone Deklaracje i zawarte Porozumienie wytyczać będą szlak poszczególnym Regionom zarówno z perspektywy Europy jak i Polski w ramach idei zrównoważonego rozwoju.

Finansowe perspektywy

Najważniejszym punktem Kongresu było podpisanie Łódzkiej Deklaracji Regionów, której sygnatariusze – 8 województw – zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Regiony opowiedziały się za ścisłą współpracą, wymianą dobrych praktyk oraz realizacją wspólnych projektów finansowanych m.in. z funduszy unijnych.

„Łódzka deklaracja bioregionów to głos regionów wzywający do myślenia o gospodarce jako o inteligentnej specjalizacji przyszłości Europy, pokazujący jak ważna jest rola samorządów w tym procesie. Zachęcamy do tego, by to była odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, byśmy mieli pewność, że będzie dostępna żywność zdrowa i wysokiej jakości, że będą dostępne zasoby wody oraz że będziemy mieli szansę żyć w czystym środowisku” – mówił Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

6 października, w ramach Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej, podpisano porozumienie o współpracy z Bio-Based Industries Joint Undertaking, instytucją badawczą o budżecie prawie 4 mld euro, wspierającą firmy wprowadzające nowoczesne technologie w obszarze biogospodarki. Dodatkowe środki dostępne będą także w ramach Programu Horyzont 2020.

Wymiana dobrych praktyk

Kongres to także prezentacja wiedzy i doświadczenia w dziedzinie biogospodarki. Przez dwa dni odbyło się ponad 40 merytorycznych prezentacji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Dotyczyły one zagadnień związanych ze współpracą regionów oraz biogospodarki na rzecz aktywnego życia i zdrowego starzenia się, stosowania zasad gospodarki cyrkularnej, czy też coraz powszechniejszemu wykorzystaniu polimerów i biomateriałów. Kongres był też okazją dla lokalnych firm i samorządów do prezentacji swoich możliwości. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się elektryczne jednoślady, czy ekologiczne wyroby spożywcze z regionu.

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbył się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016 r., w EC1 Łódź, Miasto Kultury.

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

Project Zero Waste 2018-07-23T14:07:26+00:00 21 listopada 2016|