Konferencja “Logistyka a Bezpieczeństwo” 2012 (relacja)

Wydarzenie archiwalne
12 kwietnia 2012r – Warszawa

12 kwietnia b.r. odbyła się III edycja Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Logistyka a Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia jest Koło naukowe Logistyki działające przy Akademii Obrony Narodowej; patronat honorowy objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na konferencję przybyli studenci 13 wyższych uczelni z całego kraju oraz z Odessy (National Maritime University). Nie zabrakło wielu znakomitych specjalistów branży logistycznej, którzy prowadzili panele na zmianę z przedstawicielami kół naukowych, co pozwoliło słuchaczom na porównanie wiedzy akademickiej z konkretnymi przykładami możliwości i kierunków jej zastosowania. Naszych delegatów szczególnie zaciekawił panel traktujący o ekologistyce – jak się okazuje, tematyka bezpieczeństwa w logistyce (i logistycznych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa) dalece wykracza poza procedury celne czy BHP. Ogromnie interesujące okazało się także wystąpienie przedstawiciela głównego sponsora konferencji, firmy Flextronics, pt. „Wewnętrzny system kontroli jako element Trade Compliance”. W czasach rosnącego zagrożenia terroryzmem istotna okazuje się świadomość, iż wiele produktów czy półproduktów może zostać wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Niezbędny staje się zatem wewnętrzny system kontroli, zapewniający budowanie bezpiecznych układów biznesowych i czuwanie nad tym, co dzieje się z „produktami podwójnego zastosowania” na każdym etapie łańcuchu dostaw.

Słuchacze poznali również zagadnienia związane z bezpieczeństwem strumienia informacji w logistyce czy zrównoważonym transportem. Jako że ideą konferencji „logistyka a Bezpieczeństwo” jest, poza szerzeniem wiedzy, integracja środowisk studenckich, dzień drugi przeznaczono na zwiedzanie Wojskowych Zakładów Remontowych i Twierdzy Modlin.

Czasopismo „Logistyka Odzysku” spotkało się z miłym i pełnym zainteresowania pełnym zainteresowania przyjęciem, co ogromnie nas cieszy.

2018-08-08T10:14:42+00:00 29 czerwca 2012|