Kilka refleksji na temat odpowiedzialnego biznesu

Każda organizacja działa w taki sposób, jak postanowią o tym osoby nią zarządzające. Żadna firma nie jest realnym bytem, który sam w jakikolwiek sposób kształtowałby swoje postępowanie. Nierzadko, niestety, posługujemy się stwierdzeniami, że przedsiębiorstwo coś uczyniło, dokonujemy jego personifikacji – tak jakby właśnie miało to znaczyć, że jest ono oddzielnym bytem realizującym swoje cele. Tak oczywiście nie jest i zawsze o działaniach każdej firmy decydują ci, którzy mają w danym momencie odpowiednie ku temu uprawnienia. To właśnie oni podejmują decyzje, które mogłyby świadczyć o tym, czy dana organizacja jest odpowiedzialna. Odpowiedzialna w sensie społecznym, ekologicznym czy też etycznym w szerokim znaczeniu. Wydaje się, że brak postrzegania organizacji w sposób holistyczny, a przede wszystkim w holistyczny sposób z perspektywy wielu dziedzin nauki jest największym błędem zaniechania ludzi nauki, który prowadzi badaczy na manowce.

dr Grzegorz Hoppe
Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy w Bydgoszczy

Źródło: Logistyka Odzysku nr 4/2015(17), str. 26-27

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

2018-08-01T10:20:40+00:00 9 listopada 2015|