GOSPODARKA ODPADAMI – NOWE REGULACJE PRAWNE

Konferencja „Gospodarka odpadami – nowe regulacje prawne” odbyła się 12 czerwca 2013 r. w Warszawie i zgromadziła 160 przedstawicieli kluczowych urzędów, samorządów lokalnych i instytucji z całej Polski. Uczestnicy spotkania uzyskali wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji gospodarki odpadami ze strony ekspertów w kwestii wdrożenia nowego systemu. Konferencja stanowiła także prezentację najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Konferencję wsparło liczne grono Patronów Honorowych i Medialnych:

Konferencję otworzył Pan Jędrzej Klatka, Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, który przybliżył uczestnikom Konferencji główne zagadnienia związane z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednym z głównych tematów Konferencji była prelekcja Pani Beaty B. Kłopotek, Radcy Ministra w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska dotycząca planowania gospodarki odpadami w nowej ustawie o odpadach.

Kolejnym tematem Konferencji było obliczanie opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi. Omówiła go Pani Katarzyna Ryszard, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Starszy Prawnik w Kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office.

Praktyczne problemy dotyczące przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawił Pan Mecenas Maciej Szambelańczyk oraz Pani Mecenas Agnieszka Chwiałkowska z Kancelarii Prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Finansowanie przedsięwzięć w gospodarce odpadami omówił Pan Lesław Janowicz, Ekspert ds. Odnawialnych Źródeł Energii reprezentujący firmę PNO Consultants Sp. z o.o.

Temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych został przybliżony przez Pana Prezesa Wojciecha Rychlickiego z firmy EKOKOGENERACJA SA

Pani Hanna Koziej, Prezes Zarządu firmy bioArcus Sp. z o.o. omówiła temat związany z neutralizacją zapachu przy obiektach gospodarki odpadowej.

Rolę organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w świetle nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiła Pani Katarzyna Ombach, Dyrektor Działu Zakupów ZSEiE w firmie BIOSYSTEM SA.

Natomiast Pan Błażej Fidziński, Specjalista ds. Recyklingu i Edukacji Ekologicznej w Eko Cykl Organizacji Odzysku SA opowiedział o roli organizacji odzysku opakowań w świetle nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Konferencję zamknęła prelekcja Pana Andrzeja Bartoszkiewicza, autora Systemu EKO AB dotycząca segregacji odpadów komunalnych w blokach mieszkalnych.

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą czeskiej firmy Conel.

Zachęcamy do współtworzenia oraz uczestnictwa w kolejnej edycji Konferencji dotyczącej gospodarki odpadami, która odbędzie się 17 października 2013 r. w Warszawie.

Już teraz zapraszamy Państwa do współpracy!

Organizator:
Progress Group
tel.: 22 750 25 93
biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl

MM_Agnieszka 2018-08-07T13:14:13+00:00 18 listopada 2012|