Europejskie modele funkcjonowania systemów gospodarki odpadami – dobre praktyki współpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów

W dniach 17 i 18 listopada 2014 r. w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem, odbyła się organizowana przez Śląski Klaster Gospodarki Odpadami (www.skgo.pl) – Międzynarodowa Konferencja.

Tematem przewodnim Konferencji były Europejskie modele funkcjonowania systemów gospodarki odpadami – dobre praktyki współpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów.

W trakcie Konferencji poruszone zostały między innymi zagadnienia europejskich inicjatyw klastrowych w branży, jaką jest ochrona środowiska, a ściślej- gospodarka odpadami. Zaprezentowane zostały przykłady wdrożonych zintegrowanych systemów gospodarki odpadami m.in. w Republice Czeskiej, a poprzez pryzmat doświadczeń na arenie międzynarodowej, w aspektach ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, rozpatrzone zostały czynniki wspierające i ograniczające optymalizację gospodarki odpadami w regionie Śląska. Analizie została poddana rola klastrów we wspieraniu rozwoju technologicznego branży oraz możliwości finansowania tworzenia i rozwoju konsorcjów.

Inicjatorem budowy klastra jest Zrzeszenie Ekspertów Ekologii | www.zee.org.pl | biuro@zee.org.pl

Logotypy Unijne Program Regionalny Pozytywna energia Sląskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

MM_Damian 2018-07-30T09:39:50+00:00 19 listopada 2014|