Ekologia stosowana, zoptymalizowana

Materiały opakowaniowe to jedna z głównych grup odpadów powstających w zakładach produkcyjnych. Ich udział w ogólnej ilości generowanych odpadów sięga nawet 45%, a koszty wywozu w średniej wielkości zakładzie potrafią sięgać nawet 7,5 tys. zł miesięcznie! Można je jednak obniżyć o co najmniej 40%.

Znaczna część gospodarki odpadami w przemyśle pociąga za sobą zbyt dużą ilość procesów i operacji. Na pełen cykl gospodarowania odpadami składa się szereg etapów, począwszy od wytwarzania, zbierania, magazynowania, transportu, a na odzysku lub unieszkodliwianiu skończywszy. Każdy etap wymaga zaangażowania czasu i pracy ludzi, a sprawność przeprowadzonych działań w dużej mierze zależy od logistyki i właściwych rozwiązań technologicznych. Właściwa gospodarka odpadami powinna prowadzić do:

  • obniżenia opłat za usuwanie odpadów
  • zwiększenia wartości surowców wtórnych poprzez optymalne ich zagęszczenie
  • poprawy higieny w miejscu pracy
  • zwiększenia swobody i szybkości przemieszczania się
  • redukcji ryzyka w miejscu pracy
  • poprawy ogólnej kondycji firmy.

Najlepszą metodą zagospodarowania odpadów stałych jest ich selektywna zbiórka u źródła. Takie podejście jest zgodne z koncepcją czystej produkcji, która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast zagospodarowywania odpadów za pomocą coraz to bardziej nowoczesnych sortowni i sprzętu komunalnego na końcu całego łańcucha.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając odpowiednie rozwiązanie w zakresie prasowania i belowania odpadów? Aby system spełnił swoje zadanie musi spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo. Warto zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia zastosowane w urządzeniu oraz to, czy wszystkie elementy typu silnik, węże hydrauliczne, panele sterujące, wyłączniki krańcowe, zostały obudowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Kolejnym istotnym warunkiem jest energooszczędność i pracochłonność. Niestety, zdarza się, że w wyniku złej inwestycji firmy z jednej strony redukują koszty związane z zagospodarowaniem odpadów a z drugiej ponoszą znacznie wyższe koszty za zużycie energii elektrycznej.

Wybierając urządzenie nie można pominąć takiej kwestii jak łatwość obsługi i wygoda załadunku – bo to przecież pracownicy firmy będą obsługiwać urządzenie. A mimo wszystko ich zadowolenie ma bardzo istotny wpływ na jakość świadczonej przez nich pracy.

A skoro mowa o wydajności – niejednokrotnie słyszy się dziwne opinie, że wydajność, i tym samym waga beli, jest uzależniona od ogólnej siły prasowania. Nic bardziej mylącego. Należy rozróżnić na początek wagę beli i wydajność, bo niestety to nie zawsze idzie w parze. Waga beli jest uzależniona od:

  • budowy komory,
  • sposobu prowadzenia płyty prasującej i ilości zastosowanych cylindrów,
  • od jednostkowej siły nacisku (kg / cm2)
  • od rodzaju zastosowanych wewnątrz komory pazurów zapobiegających sprężynowaniu odpadu.

Zasoby Ziemi na wyczerpaniu. Już dzisiaj potrzeba półtora roku, aby odtworzyć biomasę konsumowana przez ludność na całym świecie w ciągu roku.

Globalne ocieplenie. Według World Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) od początku ery przemysłowej poziom CO2 w atmosferze wzrósł o ok. 35%, a średnia temperatura na świecie o ok. 0,7°C. Wedle prognoz naukowych katastrofalny w skutkach będzie wzrost średniej temperatury o 2°C w porównaniu z poziomem z początku XIX w., dlatego tak ważne jest pilne zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Od początku rewolucji przemysłowej doświadczyliśmy prawie takiej samej zmiany temperatury jak ta, która nastąpiła na przestrzeni poprzedzających ją 11 000 lat historii Ziemi. Zmiany klimatu sprawiają, że warunki pogodowe stają się ekstremalne i nieprzewidywalne. Z jednej strony pożary w Australii i powódź w Nowym Jorku, z drugiej strony – najmroźniejsze zimy: w Chinach – od 28 lat, a w Rosji – od 75

Wybieraj efektywne rozwiązania

I wybierając rozwiązanie, nie można zapomnieć o jakże ważnym aspekcie tworzenia wartości dla siebie i otoczenia (ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Ugruntowana reputacja to bezcenne aktywo firmy. Najważniejsze, aby CSR realizowany był na poziomie strategicznym, a nie wyłącznie służył poprawie wizerunku i odwróceniu uwagi od rzeczywistych szkód wyrządzanych środowisku lub społeczeństwu.

Zaledwie w 2012 roku rozwiązania TOMRA zapobiegły emisji do atmosfery 20 mln CO2. To równowartość emisji CO2 pochodzącej z 14 mln samochodów, z których każdy przejechał 10 000 km!

Trzeba znacznie więcej wysiłków, aby posprzątać naszą planetę. Daj się zainspirować!

Tomra Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź
Tel. : 0-42 648 79 17, 648 22 60,
Faks: 0-42 648 21 85
e-mail: info@orwak.com.pl, www.orwak.com.pl www.tomra.com

TOMRA Collection Solutions obejmuje wszystko, czego potrzeba w celu zapewnienia efektywnego i rentownego systemu gospodarki odpadami, surowcami wtórnymi oraz opakowaniami. Orwak – największy na świecie dostawca pras i belownic – jest własnością grupy Tomra od 2004 roku. Produkty Orwak są teraz również w Polsce częścią gamy produktów Tomra.

Magda Nowak, Ewa Skrzydlak – Tomra Orwak Polska

2018-08-03T09:16:32+00:00 9 września 2013|