Dokumenty EDPO i EDPR w świetle nowych regulacji prawnych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U 2013, poz. 888) z dniem 1 stycznia 2014 r. do regulacji prawnych wprowadziła po raz pierwszy dokumenty EDPO i EDPR, obok obowiązujących już dokumentów DPO i DPR. Dokumenty EDPO i EDPR – na równi z dokumentami DPO i DPR – są narzędziami umożliwiającymi wykonanie spoczywających na przedsiębiorcy, wprowadzającym produkty w opakowaniach, obowiązków ustawowych, polegających w szczególności na zapewnieniu docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Iwona Polecka, 
Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Cavere Polecka, Szewczenko Sp. Partnerska w Białymstoku
Kancelaria Radców Prawnych CAVERE

Źródło: Logistyka Odzysku nr 1/2015(14), str.  41-42

2018-07-26T14:08:38+00:00 7 kwietnia 2015|